Gelin (Bir Ay DoğmuŞ) Türkü Sözü

 

Gelin (Bir Ay DoğmuŞ)

Bir ay doğmuŞ Kodallı’nın düzüne
AkŞamdan halaya gelmiŞ bir gelin
Kurban olam kaŞıyla gözüne
Evimi baŞıma yıktı bir gelin

Kimin nesi diye adını sordum
Canan dedi can evimden vuruldum
Azap değil kölen bile olurdum
Yeter ki bir yüzün göreyim gelin

Kokular sürtünüp zülfünü tara
Kötülere bakma dengini ara
Elli dönüm tarla bir milyon para
Bütün bu ovayı değersin gelin

Sefil Ali’m güzelleri övmeli
Fistanı bol geymiŞ yaka düğmeli
Kalının beŞ yüz ise milyon vermeli
Bütün bu dünyaya bedelsin gelin