Göz Altı MorLukLarı

Vücudumuzdaki en ince cilt, göz kapaklarındadır. Hatta ilk tabirle ilk bakış olan gözlerimiz vücudumuzda önemli yerini taşır.Bu nedenle yaŞlanmanın etkileri ilk
olarak göz kapaklarında görülür. Deri gevŞemesi ve cilt fazlalığı, hem
üst, hem de altgöz kapağında belirgindir ve yağ fazlalıkları, alt
göz kapağında daha fazla olmak üzere; dıŞarı doğru torbalanma tarzında
ŞiŞlik olarak kendini gösterir. Tüm bu değiŞiklikler yüzde üzgün, yaŞlı
ve yorgun bir görünüm oluŞturur. Üst göz kapağındaki deri fazlalığı
bazen o kadar sarkmaya neden olur ki; görme alanını bile daraltır.Göz etrafı derisi, bizim yaŞam stilimizi, nasıl beslendiğimizi, kısacasıkendimize özen gösterip göstermediğimizi ortaya çıkarır. Diyet, yaŞam stili,stres, güneŞ, alkol ve sigara kullanımı göz etrafındaki yaŞlanma sürecinihızlandırır. Özellikle bol su içmek, bol sebze ve meyve yemek, sigara ve alkolkullanımına son vermek güneŞten korunmak bu süreci geciktirir.Göz altı morluklarıGün boyu göz çevrenizde yer alan, sizi yaŞlı, yorgun, bitkin gösteren, endiŞeveren ve giderilmesi güç olan göz altı morlukları; bir çok kiŞide farklıderecelerde bulunur. Çoğu insan gözaltı morluğunun nedeninin; yoğun gece hayatı,geç saatlere kadar çalıŞma, yorgunluk olduğunu düŞünür. .Gözaltı derisi, vücudun en ince derisi olduğu için, derialtındaki kılcal damarlarda dolaŞan kan; derinin koyu görünmesine nedenolabilir. Siyah halkalar, göz çukurlarındaki kılcal damarların içinde yer alanhemoglobinin oksidasyonuna bağlıdır. BaŞka bir deyiŞle göz çukurundaki kılcaldamarlar, kanı ara dokulara sızdırarak oksijene maruz kalmasına ( hemoglobindegradasyonuna ) yol açarlar. Bu sızıntıyla meydana gelen oksidasyon gözçevresinin mor, hatta siyah renge bürünmesine neden olur. Ancak bazı insanlardabu olayın daha sık görülmesinin bir takım nedenleri vardır. Kalıtım, alerjikyapı, sinüzit, kemik yapısına bağlı olarak gözün derinde yer alması, anemi(kansızlık), güneŞ hasarı, yaŞ, damarlarda geniŞlemeye neden olan ilaç alımı, sukaybı, uykusuzluk göz altı morluklarına neden olur..Göz altı morluklarının tedavisi:Göz altı morlukları ile savaŞmak için, gözaltı morluklarını azaltıcıkozmetikler, uygun makyaj malzemeleri ile kombine edilmeli; iyi beslenilmeli;güneŞten korunmalı; bol su içimine dikkat edilmeli ve iyi uyunmalıdır..Tedavide etkisi olan diğer uygulamalar:Gece yatmadan evvel göz altlarına uygulanan K vitamini içeren göz altıkozmetiklerinin kullanımı; damar içinde eritrosit denen kan hücrelerinindamar dıŞına çıkmasına engel olarak faydalı olur. "Arnica montana" içeren kremlerin uygulanması, damarlara akıŞkanlığıarttırarak, eritrositlerin dokudan kolaylıkla uzaklaŞtırılmasına veantienflamatur etkiye neden olur. Göz kapakları açık iken, üst kapağı kapamadan ve kaŞ çatmadan sadecealt göz kapağını sıkma hareketi, kan dolaŞımını düzenleyerek etkili olur.Çift yastık ile ve sırt üstü uyunmalıdır. Uzun süreli kullanım için "tretinoin" içeren kremler seyrek aralıklarla,dikkatli ve süreğen Şekilde göz kapaklarına kullanılabilir, ama tahriŞ ediciyan etkiler görülebilir. Uzun süreli uygulamalarda; lipozomlu güneŞten koruyucular ve UV süzücügüneŞ gözlüğü kullanılmalıdır.Göz etrafındaki yağ birikimleriKsantelezma denen, sarımsı renkteki düz veya deriden hafif kabarık oluŞumlar,alt veya üst göz kapağında görülebilirler. Ksantalezması olan kiŞilerin %20’sinde kandaki yağlardan trigliserit ve kolesterol yüksektir. Bazen aileselolarak da görülür. Ksantelezmalar cerrahi bir operasyonla çıkartılabileceklerigibi, lazer ve bazı kimyasallarla da tedavi edilebilirler. Tedavi sonrası tekraredebilirler. Tedaviden önce öncelikle kandaki kollestero ve trigliserityüksekliği kontrol edilmelidir.Göz kırıŞıklıkları ( Kaz ayağı kırıŞıklıkları)Bu çizgiler gözün dıŞ kenarında görülen ince mimik çizgilerdir.Özelikle göz kırpma ve gülümseme sonucu derideki hareketlerin kalıcı halegelmesi ile oluŞur. GüneŞ,stres, hava kirliliği, alkol ve sigara kullanımı gibidıŞ, cilt kuruluğu gibi içsel etkenler, göz etrafı kırıŞıklıklarını arttırır.Göz etrafındaki deri daha az yağ bezi içerdiğinden, daha çabuk kurur vekırıŞıklıklar ortya çıkar. Özellikle tek yöne uzanarak uyumak göz etrafında tektaraflı kırıŞıklıklara neden olabilir. Ayrıca kırŞıklığın ortaya çıkma yaŞınıve Şiddetini genetik faktörler de belirler. Bazı ince kırıŞıklıklar, göz bakımı için özel üretilen ürünlerden faydagörebilirken; derin kırıŞıklıklar Botox veya plastik cerrahi tedavigerektirirken,Göz altı torbalarıYaŞlanma ile birlikte göz altında torbalanmalar oluŞmaya baŞlar. YaŞlanma ilebirlikte göz kapaklarına destek veren kaslar zayıflar. Normalde göz etrafındakiyağ dokusu gözü desteklerken, yaŞlanma ile birlikte; alt göz kapağında doğruilerlediğinde, göz altında ŞiŞmeye neden olur. Göz altında biriken su da gözaltı torbalanmasına neden olabilir. Genellikle bu sorun kozmetik bir problemoluŞtururken; nadiren de önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Göz altı torbalanmaları, hafif ŞiŞlik Şeklinde olabilecekleri gibi, torbalanmave sarkma Şeklinde görülebilir ve göz altı morlukları ile bir arada bulunabilir.Eğer göz altı torbalanmaları kalıcı ve çok Şiddetli ise, kızarıklık, kaŞıntıveya ağrı var ise, özellikle bacaklarda da ŞiŞlik var ise doktorabaŞvurulmalıdır. Bazı böbrek ve tiroid hastalıkları, enfeksiyonlar ve alerjigözkapağı ŞiŞliğine neden olabilir..AŞağıda sıralanan nedenler de göz altı ŞiŞliklerini arttırırlar:.Havanın ısınması ve nemin artması gibi hava durumudeğiŞiklikleri, hormon düzeyleri ve fazla tuz tüketilmesi gibi vücutta subirikmesine
neden olan durumlar Sırt üstü yatmak Az uyumak Özellikle ŞiŞlik ve
kızarıklığın birlikte olduğu alerjik durumlar GenetikGöz altı ŞiŞliklerinin tedavisi:Hafif ŞiŞliğin olduğu durumlarda bir kaç dakika soğuk kompres yapmak,buzlu suyun içinde yüzü birkaç dak. bekletmek veya soğuk patates, salatalığı 10dakika uygulanmak faydalıdır.Yüksek yastık ile yeterli süre ve özellikle de geceuyumak faydalıdır.Eğer alerji mevcut ise, doktordan yardım alarak olasıajanlardan uzak durmak faydalıdır. Örneğin saç boyaları, Şampuan, sabun vekozmetik kullanımında dikkat edilmelidir. Alerji veya sinüzit problemi var ise,doktora baŞvurulmalıdır.Özellikle K vitamini, retinollü kozmetik kremler ŞiŞliğin azaltılmasına faydaeder. Kullanılan kremler aynı zamanda nemlenme sağlar, göz altı morluklarını veyaŞlanma belirtilerini azaltır. Fakat standart göz kremleri cildi nemlendirerekyaŞlanmayı azaltırken, göz altı morlukları ve torbalanmalarına faydalı olmazlar.Bu kremlerin etkili olması için düzenli ve uzun süre kullanılması ve erken yaŞtabaŞlanması gerekir. DMAE, antioksidan, vitamin, alfalipoik asit, peptid vecoenzim Q kullanımı da faydalıdır.Bu önlemlerin yetmediği durumlarda tedavi uygulanır. Deriyi lazer veya kimyasalpeeling ile soymak deride gerilmeye neden olarak ŞiŞliği azaltırken; renkbozukluğu da düzelir.Blefaroplasti yaŞlanmayla birlikte göz kapaklarında kendini gösteren buistenmeyen durumları düzelten bir ameliyattır. Küçük bir cerrahi giriŞimolmasına rağmen yüzün genel görüntüsünde etkileyici değiŞiklikler ortayaçıkarır.Ameliyat lokal anesteziyle yapılır. 20-40 dakika kadar sürer, fazla olan deri veyağ dokusu çıkarılır ve estetik dikiŞle kapatılır.Ameliyat sonrası 4 gün kadarmorluk olabilir. Operasyondan 2 gün sonra banyo yapabilir, 3.günde makyajyaparak morluklar kapatılabilir 5. gün dikiŞler alınır.İzler çok iyi gizlendiğive göz kapağı cildinin çok ince olması sayesinde fark edilir bir iz kalmaz.Hasta ameliyat sonrası hemen evine döner.Blefaroplasti, göz altı torbalarından baŞka, üst göz kapağı ŞiŞliği, görüŞü bileengelleyebilen, üst göz kapağı sarkması ve düŞüklüğü, alt göz kapağı derisininfazlalığı gibi durumların tedavisinde de kullanılır.