Gusül etmek onbir nevi üzerinedir

Guslün
Nevileri
Gusül etmek
onbir nevi
üzerinedir.

BeŞ
nevisi farz

  • Hayızdan yıkanmak

 

  • Nifastan yıkanmak

 

  • Cinsi münasebet

 

  • El ile doyum veya
   Şehvetle
   meni çıkmak

 

 • İhtilam dolayısıyla
  meninin
  çıkması veye  meni
  zannı ile
  mesiden dolayı yıkanmak

 

Bir
nevisi farzı
kifaye

 • Ölünün yıkanması
Dört nevisi
sünnet

  • Cuma gününde yıkanmak

 

  • Bayram  gününde
   yıkanmak

 

  • Hacıların arafatta
   vakfe için
   gusül almaları

 

 • Hacıların ihram için
  gusül
  almaları
Bir
nevisi
müstehab

 

 • O
  güsülde
  bir kafirin
  İslama geldiği vakit gusül almasıdır.
  Ancak  cünup ise gusül alması vaciptir. Çünkü cenabet hali
  İslam’la
  gitmez