Gusül Abdesti Nasıl Alınır


Gusletmek isteyen
kimse önce besmele çekerek gusle
niyet eder.

– Ellerini
bileklerine
kadar yıkar ve üzerinde yapıŞıp kurumuŞ bir Şey varsa onları temizler.


Sonra
herhangi
bir pislik olmasa bile avret yerlerini  ve uyluklarını yıkar.


Sonra sağ
avucu
ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder;
oruçlu
değilse suyun boğazına ulaŞmasını sağlar.


Sonra
yine sağ
eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler.


Bundan
sonra namaz
abdesti gibi bir abdest alır.


şayet
yıkandığı
yere su toplanıyorsa, ayaklan, abdest alırken değil gusülden çıkarken
yıkar.


Abdest
aldıktan
sonra, önce baŞına, sonra sırayla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su
döker.


Her
defasında
vücudun her tarafını iyice oğuŞturur. Hiçbir yerinin kuru kalmaması
için
dikkat eder. Bunun için saçlarının, sakallarının diplerine, küpe
delikleri,
oyluklar ve kaŞ diplerinin ıslanmasına, göbeğinin içine
suyun
ulaŞmasını
sağlar.  (En çok ihmal edilen bu konudur, küçük parmakla suyun
ulaŞmasını sağlar.)


Eğer vücudunun
bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla
su bunlara  zarar verecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe
geçirmekle
yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.