Gusül Ne Zaman Farzdır

Gusül
Ne Zaman Farzdır

Erginlik
çağına gelmiŞ her müslüman erkeğin ve kadının Şu durumlarda boy abdesti
alması farzdır. 1) Cünüplük;
yani cinsî münasebet, ihtilam ve ne Şekilde olursa olsun meninin
(sperm)
Şehvetle vücut dıŞına çıkması.

2) Kadının
âdet görmesi ve lohusalık hâlinin sona ermesi.

Guslün
Farzları
Nelerdir?
I) Ağza su alıp
boğaza kadar çalkalamak.

2) Buruna
su çekmek ve yıkamak.

3) Tepeden
tırnağa bütün  vücudu yıkamak.

Vücut yıkanırken
en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde
gusül
yerine gelmemiŞ olur. Onun için kulaklar, göbek çukuru, saç, sakal ve
bıyıkların
dipleri iyice yıkanır.