Gusüle Nasıl Niyet Edilir

Gusüle Nasıl Niyet Edilir?

Gusülde
niyet şafii’de farz, Hanefi’de ise sünnettir. Niyet,
kalpten geçen mana demektir. Bu itibarla, yıkanırken,

Cünüplükten
temizlenmeye
niyet ettim
” diye kalbinden geçirmesi dahi
niyettir.

Mutlaka diliyle de söylemesi gerekmez.
Bu yüzden, denizin kenarından
geçen kimse kaza ile suya düŞse de bedeninin tümü ıslansa gusül yapmıŞ
kabul edilir. Niyet etmemiŞ olması gusle engel teŞkil etmez. Yeter ki,
bedeninde kuru yer kalmamıŞ olsun. Yine de “niyet ettim cünüplükten
temizlenmeye” demek Şüpheden kurtulmaya sebeptir. (4)