GüzeL başlamisti hikaye

Ben veda etmeyi pek beceremem. Duygularımı da pek
açığa vuramam zaten, hele bu veda çok daha zor geliyor. Aslında hiç
böyle bir son görüŞmeye gerek yoktu. Ama insanın kanı durmuyor iŞte.,
ne varsa bu son anlarda.?
Senden hatırlamanı bile istemiyorum.,
sadece temizliği ve saflığı yaŞatalım bu aŞkı kalbimizin bir kuytu
köŞesinde!…
Ne güzel baŞlamıŞtı. İkimizde gençtik deli doluyduk, coŞkunluğumuzun
son safhasında kanımızın kaynadığı bir anda gördük birbirimizi,
sevdalandık.
Geceler boyu uykusuz kaldık birbirimizi düŞünmekten, en güzel
heyecanları, en güzel bakıŞları yaŞadık. Hemen aŞkı yaŞadık, zamanı
durdurup utançları ve sitemleri yaŞadık. Kavgaların en güzellerini de
biz yaptık. Çünkü barıŞmakta ayrı bir zevk veriyordu bize.
Sevdik, sevildik, doruğuna vardık kutsal duyguların.AŞk yeminleri ettik
tutamayacağımızı bile bile. Günlerce aylarca yalnız ikimiz varmıŞ gibi
yaŞadık. Ne alaylı bakan gözlere, ne karŞı çıkan büyüklere, ne de dost
sözüne aldandık. “Kendi AteSh`imizde yandık” en önemlisi bir birimizi
anladık.
Romantik Şarkıları serin aksam üstüleri yaŞadık seninle. En güzel
çiçekleri verdin bana. Rüyalarda bile hep ikimiz vardık. Gerçek aŞkı
tattık bunu sende biliyorsun.
Öyleyse hep aynı duygularla kalmalı değil mi? Biz birlikte olmasak
da… güzel baŞlayan çok güzel yaŞanan bu aŞkı aynı temiz duygularla
bitirmeliyiz. şimdi de ayrılığın en güzelini en acısını yine biz
yaŞıyoruz…
Ne dersin bu da Allah’ın bir lütfü değil mi bize? Lütfen ağlama. Neden
benimkilerle yarıŞıyor göz yaŞların? Sen benim güçlü kocaman sevgilim
değil misin? Güçlüsündür sen… seni hep böyle hatırlamak istiyorum,
haydi sil gözyaŞlarını. Hava da kararmak üzere, zaman bize hep
acımasızdı zaten. Yine öyle çabuk olmamızı istiyor herhalde.
Sana bir Şey söylemek istiyorum. Mavi gömleğin sana çok yakıŞıyor bir
daha kız tavlamaya niyetlenirsen bu sözlerim aklında bulunsun. Bir de
küçük bir istek arkana dönüp bakma tamam mı her Şey burada bitsin,
hoŞça kal.
yARen