Bihter intiharLarı Arttırdımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son aylarda 8 kiŞinin intihar etmesi,
intiharın sebepleri üzerindeki tartıŞmaları artırdı. Psikologlara göre
AŞk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterinin intihar Şekli bu vakaları
tetikledi. Sosyolojik yapının ve ekonomik etkenlerin intiharları
arttırıcı faktörler olduğunu belirtilirken, alkol tüketiminin de bu
vakaların artıŞında önemli etken olduğuna dikkat çekiliyor.

Aynı zamanda Psikiyatrist olan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel
BaŞkanı Doç. Dr. Mehmet Çakıcı'ya göre intihar olaylarında toplumun
sosyal yapısına önemli rol oynuyor. İntiharların sosyal, siyasi,
ekonomik ve ahlaki sebeplerinin olduğunu belirten Çakıcı, Kıbrıs'ın
sorunlu bir ada olduğuna dikkat çekti. Çakıcı,"Kıbrıs'ta gelecek
belirsizliği var, ekonomik sorunlar var siyasi sorunlar var. Çok sorunlu
bir yer olduğu için intihar olayları sık görülüyor." dedi.

İNTİHARLARDA MEDYA ETKİSİ

Medyanın intiharı zaman zaman hoŞ göstermesini, olayı dramatize
etmesini eleŞtiren Çakıcı, 1998 – 2000 yıllarında askeriyede artan
intiharları engellemek için özel bir birim kurulduğunu belirtti.
"Askerlerin arasında intihar olaylarının çok görüldüğü dönemde askerler
nöbet kulübelerine, 'bu akŞam ölürüm beni kimse tutamaz' yazdıkları
görülmüŞtür." diyen Çakıcı 'reklam intiharlar'ın birbirlerini
tetiklediği ve intiharlarda dönem dönem patlamaların görüldüğünü dile
getirdi.

Mehmet Çakıcı, Türkiye'de yayınlanan AŞk-ı Memnu dizisinde Bihter
karakterinin intihar Şeklinin intihar olaylarını tetiklediğini
düŞünüyor. Çakıcı, "İntiharlar dramatize ediliyor. İntiharın dramatize
edilmesi kiŞilerin bunları örnek almasını, sorunlarının en son çaresi
olarak intiharı görmelerine sebep olabilir. Bana göre dizilerin bunda
ciddi bir etkisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

İNTİHARLAR BULAşICI

Kıbrıs TAK ajansına açıklamalarda bulunan Psikiyatrist Dr. Mehmet
Yağlı da

İstanbul
Boğazı'nda köprüye çıkarak intihar etmenin bir dönem ne kadar Yaygın
olduğunu anımsatarak, intiharın "bulaŞıcı-moda olma-model oluŞturma"
özelliğine de dikkat çekti. Dr. Mehmet Yalı, "İstanbul
Boğazı'ndan atlayarak intihar etme modası, önlem alınca ip gibi
kesildi. Neden? Çünkü uzmanlar değerlendirmeye aldı ve moda özelliği
fark edildi. Televizyonlar yayınlamamaya, gazeteler haber yapmamaya
baŞladı. Haber yapsalar bile iç sayfalardan küçük haberler olarak
verildi. şimdi bir bakın, hiç öyle bir moda yok." dedi.
Kıbrıslı vatandaŞlar ise medyadan bu konuda daha duyarlı olmalarını
istiyor. Güven Çabkın adlı vatandaŞ, özellikle gençlerin televizyonda
gördüklerinden etkilendiği dile getirdi. Sonay Avser ise televizyon
yapımcılarının daha hassas olmaları gerektiğini belirtti.

DİN İşLERİ DAİRESİ BAşKANI SUİÇMEZ: SEBEP AHLAKİ EROZYON

Psikiyatrist Mehmet Çakıcı Kıbrıs'taki intiharların daha çok sosyal
ve ekonomik sorunlardan kaynaklandığını düŞünüyor. DiniŞleri Dairesi
BaŞkanı Yusuf Suiçmez'e göre ahlaki erozyon da intiharların önemli
sebeplerinden. "Din olgusu insanın yaŞamasının değerini sağlayan bir
kurumdur." diyen Suiçmez, nihilist insanların yani her Şeyi değersiz
gören insanların intihara çok daha meyilli olacağını belirtti. Suiçmez;
gece kulüplerinin, kumarhanelerin ve bahis oynatılan mekanların Kur'an
kursları kadar denetlenmesi halinde intihar olayların azalacağını öne
sürdü.

İletiŞim Fakültesi öğrencisi Abdürrahim Topal ise Kıbrıs'ta yaŞayan
insanların alkol tüketim alıŞkanlığının yanı sıra ahlaki boŞluğuna
dikkat çekti. Topal, "Gençler arasında alkol tüketim yaŞı her geçen gün
düŞüyor, bu da gençleri depresyona itiyor. Manevi olarak bir yere
tutunamayan gençler ise son çare olarak intiharı seçiyor." yorumunda
bulundu.kaynak:haberler.com