Hakkari şehit Haberleri kaç asker öldü

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Orman ve Su
İŞleri Bakanı Eroğlu Hakkari'deki terör saldırısını lanetleyerek, Şehit
olan 24 asker için ağladı.

 

Ertuğrul Günay, "AkŞam Ankara'ya dönmeye
çalıŞacağım. Hepimiz çok üzgünüz. Biz barıŞ içinde yaŞayalım diye
elimizden geldiği kadar büyük gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin her
tarafı eğitimde, istihdamda, sağlıkta geliŞsin diye uğraŞıyoruz.
Türkiye'nin dünya çapında saygınlığı artıyor diye yeni umutlar
besliyoruz ama hem bölgemizde, hem de ülkemizde iŞlerin iyiye
gitmesinden rahatsız olan bir eski anlayıŞ, bir kötü anlayıŞ ne yazık
ki var. Bu konu artık bir kimlik sorunu olmanın ötesinde baŞka
boyutlara taŞınıyor. Biz kimsenin kimliğini inkar etmeden, eski ret ve
inkar politikalarını terk edere, yurttaŞlarımızın doğuŞtan gelen her
türlü özelliklerine ilgi ve saygı göstererek milletimizi birleŞtirmeye
çalıŞıyoruz" dedi.

Bu alanda büyük adımlar atıldığına dikkat çeken Bakan Günay,
"Adaletten, özgürlükten, eŞitlikten, kardeŞlikten rahatsız olan
çevreler var. Dertleri barıŞ içinde bir arada yaŞamak değil. Tam
tersine kan revan içinde bir topraktan kendilerine Şu anda tarif
edemediğim bir gelecek çıkartmak. Sanıyorum bizim de konuyu dikkatlice
yeni baŞtan düŞünmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Olay mahalliyle
ilgili derin acılar yaŞıyorum. Önceki yıl gittim. Hiçbir ayırım
gözetmeksiniz bütün sivil, siyasi merkezleri gezdim. Sokakta dolaŞtım.
AkŞam kültür merkezinde Türkçenin, Kürtçenin güzel Şarkılarının
birlikte söylendiği bir etkinliğe katıldım. BarıŞ dileklerimi ve
umutlarımı herkesle paylaŞtım. İnsanlara, barıŞ içinde yaŞadığımız
takdirde, çocukların sokakta çöp içinde oynamaktan kurtulacağını
söyledim. Döndüğümde bakanlığımın imkanlarını zorladım" derken,
gözyaŞlarına hakim olamadı.

KonuŞmasını güçlükle sürdüren Günay, "Geldiğimiz yer çok üzüntü
verici. Ne yapmaya çalıŞıyor bu insanlar. Askere, polise, kadına,
çocuğa silah sıkanlar ne yapmaya çalıŞıyor. Nasıl bir Türkiye görmek
istiyorlar. Artık bu yöntemler bitti. Nasıl çağ dıŞı bir anlayıŞtır.
Hala silahla adam öldürerek sonuç almaya çalıŞıyorlar" ifadelerini
kullandı.