Hastalığın Allah’ın İzniyle Sıhhate DönüŞmesi

Hastalığın
Allah’ın İzniyle Sıhhate DönüŞmesi

Hz.Hızır
aleyhisselamdan
nakledildiğine göre bir kimse bir
hastanın hatırını sormaya gittiğinde Şifa niyetine:


112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ
ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi


3
kere
de “
Yâ şifae’l Kulûb” dese o
hastanın
hastalığı Allah’ın izniyle sıhhate dönüŞür.
Selâm
” Her kim bu ismi 161 kere
hasta
üzerine okusa o
hasta sihhat bulur.
(7)