HastaLıkLar ve CinseLLik

Artrit, Koroner Hastalıklar, İnme, Diyabet, Parkinson, Cerrahi
giriŞimler ve uzun süre kullanılan ilaçların yan etkileri cinselliği
etkileyebilir. Özellikle hayatı tehdit eden veya vücut görüntüsünde
değiŞikliğe yol açabilecek ve özgüveni azaltacak bazı hastalıklar
psikolojik olarak ta cinselliği etkiler. Partnerlerden biri diğer
partner hasta ise cinselliği istemenin uygun olmayacağı kanısına
kapılır. YaŞam tarzında da oluŞan değiŞiklikler, emeklilik, çocukların
evden ayrılması, bazı kayıplar, bu durumu olumsuz etkiler. Sigara
kullanımı, aŞırı alkol tüketimi, uyuŞturucu, kötü beslenme de cinsel
sorunları etkileyebilir.