Hemoroid Hastalığı nedir

Halk dilinde Basur olarak bilinen hemoroid hastalığının hem
kadınlarda hem de erkeklerde çok sık karŞılaŞtıklarını belirten Özel
Farabi Hastahanesi Genel Cerrai Uzmanı Dr. Levent Orman, ” Özellikle
uzun yolculuk yapan kiŞiler, sürekli oturdukları için makattaki
toplardamarlar memeleŞiyor.Olası bir kabızlık ise damla damla baŞlayan
kanama , ilerleyen zamanlarda daha da çok artıyor.Ayrıca memeleŞen
toplardamarın içerisindeki kan pıhtılaŞıyor ve Şiddetli ağrılara sebep
oluyor”dedi.

Uzun süre oturmak zorundaki kiŞilerin beslenmelerine dikkat etmeleri
gerektiğini ifade eden Dr.L.Orman, ” Kabız olmamak için posası yüksek
olan taze sebze, meyve ve tahıl ürünlerini mutlaka tüketmeliyiz. Bol
baharatlı hamur iŞleri ve et yemeklerinden uzak durarak, hemoroid
hastalığından korunacağımız gibi midemizin de rahat etmesini
sağlayacaktır. Kahve ve asitli içecekler yerine günde 1 buçuk litre su tüketerek bağırsakların çalıŞmasını
hızlandırabiliriz” diye konuŞtu.

Uzun süre oturduktan sonra kısa süreli yürüyüŞler toplardamarların
memeleŞmesini önelediği gibi, uzun süre ayakta kaldığımız zamanlar kısa
süre oturarak dinlenmelerde hemoroid riskini ortadan kaldırmada fayda
sağlıyor.