Ignore komutları

Ignore komutları

Kanalda yazdıklarını görmeme komutu : /ignore -c nick
Özele yazdıklarını görmeme komutu : /ignore -p nick
Noticeleri engelleme komutu : /ignore -n nick
Ctcp (time, version, ping vs) engelleme komutu : /ignore -t nick
/invite nick #kanal komutu ile davet etmesini engelleme komutu : /ignore -i nick
Dccleri engelleme komutu : /ignore -d nick
Kontrol kodları içeren mesajları (/me /action vs) engelleme komutu : /ignore -k nick
Nicki koruma altına alma komutu : /ignore -x nick
Bütün sunucularda engelleme komutu : /ignore -pw nick (Nick bütün sunucularda özelinizde engellenir.)
Süreli engelleme komutu : /ignore -pu#30 nick (Nick 30 saniye özelinizde engellenir.)
Ignore temizleme komutu : /ignore -r
Ignore listeleme komutu : /ignore -l
Tüm fonksiyonlarda ignore etme komutu : /ignore nick

Who komutları

n : nick
c : kanal
u : ident
h : host
a : away
m : usermode
g : setname
s : link

Who komutundaki durum kipleri ;

r : Kullanici Kayitli bir nick kullanmaktadir.
* : Kullanici IRCOperatorudur.
@ : Kullanici kanalda +o(Op) durumundadir.
+ : Kullanici kanalda +v(voice) durumundadir.
% : Kullanıcı kanalda +%(halfop) durumundadır.
& : Kullanıcı kanalda +a(protect) durumundadır.
~ : Kullanıcı kanalda +q(founder) durumundadır.
H : Kullanicinin online durumdadir(away deildir).
G : Kullanicinin away durumdadir.

“0” kullanıcının ana link üzerinden bağlandığını gösterir.Ancak kendine “/who nick” komutunu uygulayan herkes “0” cevabını alır.
“1” kullanıcının 1 numaralı link üzerinden servera bağlı olduğu anlamına gelir.
bu sıralamayı /links komutunu uyguladığımızda da görmemiz mümkün.
Bir kanaldaki nickleri harf sayısına göre listeleme komutu : /who #kanaladı ?!*@* ( ? = Harf sayısı kadar )

List komutları

Belirtilen kullanıcı sayısından daha fazla kullanıcı bulunan kanalları listeleme komutu : /raw list >Sayı
Belirtilen kullanıcı sayısından daha az kullanıcı bulunan kanalları listeleme komutu : /raw list <Sayı
Belirtilen dakikadan önce kurulmuŞ kanalları listeleme komutu : /raw list C<dakika
Belirtilen dakikadan sonra kurulmuŞ kanalları listeleme komutu : /raw list C>dakika
Belirtilen dakikadan önce atılmıŞ topiclerin kanallarını listeleme komutu : /raw list T<10
Belirtilen dakikadan sonra atılmıŞ topiclerin kanallarını listeleme komutu : /raw list T>10
Icerisinde Kanal kelimesi geçen kanalları listeleme komutu : /raw list #*Kanal*
Icerisinde Kanal kelimesi geçmeyen kanalları listeleme komutu : /raw list !Kanal
Harfe göre listeleme ve istenilen kanalları görmeme komutu : /list #???,!#kanaladı,!#kanaladı
Belirtilen sayıdan büyük belirtilen sayıdan küçük kanallardan #Kanal kanalı hariç kanalları listeleme komutu : /raw list >Sayı,<Sayı!#Kanal

Flood Koruması Komutları

Tür—–Isim—–Ceza —–Extra Ceza
c ——CTCP —— +C ——-m, M
j ——Join ——– +i ——– R
k ——Knock —– +k
m —–Mesajlar —- +m ——- M
n —–NickdeğiŞim – +N
t ——Tekrar —– kick ——- b

Komutu : +f [sayitür#ceza & extracezadakika]:saniye