İmâm-ı A’zam

İmâm-ı A’zam, kırk sene yatsı namazının abdesti ile sabah namazını
kıldı. Elli beŞ defa hac yaptı, son haccında Kâbe-i muazzama içine girip
burada iki rekat namaz kıldı. Namazda bütün Kur’ân-ı kerîmi okudu.
Sonra ağlayarak; “Yâ Rabbî! Sana lâyık ibâdet yapamadım. Fakat senin
akıl ile anlaŞılmayacağını iyi anladım. Hizmetimdeki kusurumu bu
anlayıŞıma bağıŞla!” diyerek duâ etti. O anda; “Ey Ebû Hanîfe, sen beni
iyi tanıdın ve bana güzel hizmet ettin! Seni ve kıyâmete kadar senin
mezhebinde olup, yolunda gidenleri af ve mağfiret ettim.” diye bir ses
iŞitildi. Her gün ve her gece Kur’ân-ı kerîmi bir kere sonuna kadar
okur, hatmederdi.