Botserv KOmutLarı

Diğer komutlar

Bulunulan kanallara aynı anda mesaj gönderme komutu : /amsg mesaj & /ame mesaj
Birden fazla nickin online olup olmadığını öğrenme komutu : /ison nick1 nick2 nick3
Notify ekleme komutu : /notify nick
Notify silme komutu : /notify -r nick
Kanalda bulunmadan kanalın mlock ayarlarını görme komutu : /mode #kanaladı
Statusden mesaj gönderme : /ctcp nick mesaj
Fullname değiŞtirme komutu : /setname mesaj
Bir kanalda iken , o kanaldan çıkıp baŞka bir kanala girme komutu : /hop #kanaladı
Kendisine ibot üzerinden yetki mesajı ekleme komutu : !OPN Mesaj
Kick+ban atma komutu : /ban -k #kanaL nick sebep
Dosya gönderme komutu : /dcc send nick c:\dosya adı
Özellerin hepsini kapatma komutu : /close -m
İp öğrenme komutu : /userip nick
Host öğrenme komutu : /userhost nick

= : Online bir nick olduğunu ifade eder.
– : Kullanıcının away konumunda olduğunu belirtir.
+ : Kullanıcının away olmadığını belirtir.
* : Nick bir sunucu operatörüdür.
//hop # | /topic #Kanal msj