İşin Kolayı Fıkrası

Cephedeki İrlandalıya karısından gelen mektupta Şunlar yazılıydı:

"Erkeklerin hepsi askere alındı, yardım edecek tek kiŞi kalmadı. Bu yıl bahçeyi benim bellemem gerekiyor.

"İzlandalı hemen cevap yazdı:

"Sakın bahçeyi kazma. Silahların hepsi orada gömülü.

"Mektup askeri makamlarca okundu. Bir manga er gelip bahçenin her yerini kazarak silah aradı. Eli boŞ döndüler…Cephedeki İrlandalı, ikinci mektubunda Şöyle dedi;

" Bahçenin iyice bellenmiŞ olduğunu sanıyorum. Artık sebzeleri ekebilirsin..