iyiLik Yap Denize At

Birgün Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri bir deniz kenarında gezerken bir
Mecusî, yanına bol miktarda yem almıŞ, denizdeki balıklara yem
atıyormuŞ. Aralarında Şöyle bir konuŞma geçmiŞ:- Ne yapıyorsun
böyle?- Sevap kazanmak için balıklara yem atıyorum.-
Senin sevap kazanman için, evvela iman etmen lâzım. Sen Müslüman
değilsin ki, hangi sevaptan bahsediyorsun?- Peki benim bu
balıklara yem verdiğimi o bahsettiğin Allah görüyor mu?- O’nun
bilmediği, O’nun görmediği bir Şey yoktur ki…- Bu da bana yeter.
Aradan 3-5 sene geçmiŞ, Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri hacca
gitmiŞ, tavaf ederken bakmıŞ, deniz kenarında balıklara yem atan Mecusî
de tavaf ediyor. Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri sormuŞ:- Burada
senin ne iŞin var?- O beni gördü.- Nasıl gördü?-
Sen gittikten sonra içimde bir nûr parladı, baktım, balıkların hepsi
Kelime-i Şehâdet getiriyor. Ağaçlara baktım, Kelime-i Şehâdet getiriyor,
ben de Kelime-i Şehâdet getirmeğe baŞladım. Senin Rabbin beni gördü, O
gördüğü için de buraya geldim. Sana bir nasihat vereceğim:İyilik
yap denize at, balık görmezse Hâlık görüyor.