iyot EksikLiğine Dikkat

Gebelik döneminde anne adayındaki iyot eksikliğinin düŞüklere, ölü,
erken ya da düŞük ağırlıklı doğumlara, bağıŞıklık sisteminin yetersiz
kalmasına yol açtığı ve bebek ölüm oranlarında artıŞa neden olduğu
belirtildi.

Uzmanlar, iyot eksikliğinin anne adayında bir ölçüde tolere
edilebilirken bebekte guatr ve tiroid hormonlarının kanda çok az
bulunması durumu olan hipotiroidiye neden olduğu, bunun dıŞında bebekte
sağırlık, dilsizlik, cücelik ve zeka geriliğine yol açabileceği
uyarısında bulundu.

Türk-Alman Jinekoloji Eğitim, AraŞtırma ve Hizmet Vakfı BaŞkanı Prof.
Dr. Cihat Ünlü, jinekolojik hastalıklar, meme kanseri ve gebelik
konusunda farkındalığı artırmak ve anne bebek ölümlerinin
önlenebilmesini sağlamak amacıyla yürütülen ”Sadece Benim İçin”
projesinin ikinci ayağının gerçekleŞtirildiği şanlıurfa’da AA muhabirine
açıklama yaptı. Ünlü, iyotun insan vücudunda çok az bulunan, normal
büyüme ve geliŞme için gerekli olan bir mineral olduğunu söyledi. İyot
eksikliğinin, tiroid hormonunun yapımında etkili olduğunu ifade eden
Ünlü, yetersiz iyot alımının yetersiz tiroid hormonu üretilmesine neden
olduğuna dikkati çekti.

Gebelik döneminde bir kadının yetersiz iyot almasının hem kendisi hem
de anne karnındaki bebek açısından ciddi sağlık sorunlarına yol
açabileceğini ifade eden Ünlü’nün verdiği bilgiye göre, ”iyot
yetersizliği halinde, anne adayında geliŞen hipotiroid bebeği de
etkiliyor ve bebek hipotiroid hastası olarak dünyaya geliyor. Anne bu
durumu kısmen tolere edebilirken bebek için çok ciddi bir sağlık sorunu
olan hipotiroidiye bağlı geliŞme geriliği, ciltte kuruluk, saç
dökülmesi, dilsizlik, sağırlık, cücelik ve zeka geriliği ortaya
çıkabiliyor. Zeka geliŞimi üzerindeki olumsuz etkilerinden ötürü de
düŞük okul baŞarısı ve çalıŞma performansındaki yetersizliklerle
karŞılaŞılabiliyor.

Bunun dıŞında gebelik döneminde iyot eksikliğine bağlı olarak da anne
adayında düŞük, ölü, erken ya da düŞük ağırlıklı doğum riski ciddi
oranda artıyor.”

Anne adayında halsizlik, bitkinlik, uykuya eğilim, kilo alma gibi
belirtiler hipotiroid hastalığının belirtileri olarak gösteriliyor.

-”İYOTLU TUZ KULLANILMALI”-

Prof. Dr. Ünlü, bu tip sorunlarla karŞılaŞılmaması için iyot
eksikliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için benimsenen
uluslararası yöntemin ”iyotlu tuz” tüketimi olduğunu söyledi.

Türkiye’de kullanılan tuzun iyotlu olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla ülke genelinde bazı hane halklarına tuz testi yapıldığını
anlatan Ünlü, testin gerçekleŞtirildiği hanelerin yüzde 15’inde, evde
kullanılan tuzun iyodür veya iyodat içermediğini, bu hanelerde iyotlu
tuz kullanımının tercih edilmediğini belirtti. Ünlü, Şunları kaydetti:

”İyotlu tuz kullanımı, yerleŞim yerlerine ve bölgelerine göre
farklılık göstermektedir. Kentsel alanda her on hane halkından dokuzu,
kırsal alanda her on hane halkından yedisi iyotlu tuz kullanmaktadır.

İyotlu tuz kullanımı Batı Anadolu bölgesinde diğer bölgelere göre
daha yaygın görülmektedir. Orta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki
hane halklarının yarısından fazlası iyotlu tuz kullanmamakta veya
kullandıkları tuz yeterli seviyede iyodat içermemektedir.”

şanlıurfa’da yapılan bir çalıŞmada da halkın yüzde 58’inin evlerinde
iyotlu tuz ve yüzde 42’sinin iyotsuz tuz kullandığının belirlendiğini
anlatan Ünlü, ”Bebek ölüm oranlarının diğer illere göre yüksek olduğu
ilimizde, iyotsuz tuz kullanımının da düŞük ya da ölü doğumlar açısından
önemli bir risk faktörü olduğu göz ardı edilmemeli” uyarısında
bulundu.

Tuz kullanımında aŞırıya kesinlikle kaçılmaması uyarısında da bulunan
Ünlü, aŞırı tuz tüketimimin birçok hastalığın geliŞmesinde önemli bir
risk faktörü olduğunu vurguladı.