Kaçmayamı Çalışıyorsun Fıkrası

İkinci Dünya SavaŞı sırasında bir İngiliz, Almanya üzerinde düŞürülür. Almanlar bunu esir alırlar, fakat İngiliz’in bir bacağı ve iki kolu kangren olmuŞtur. Almanlar ilk önce bacağı keserler ve İngiliz, Almanlardan bu bacağı anavatanı olan İngiltere’ye atmalarını ister. Almanlar da İngiliz’in isteğini yerine getirir. Sonra İngiliz’in kolu kesilir, İngiliz yine aynı dilekte bulunur ve Almanlar da yerine getirir. Bu sefer de Almanlar öteki kolu keserler. İngiliz her zamanki gibi Almanlardan kolu anavatanınaatmalarını ister, fakat Almanlar ” OLMAZ!” derler,İngiliz nedenini sorunca Şöyle cevaplarlar: “Sen Galiba Kaçmaya ÇalıŞıyorsun!”