Kadın Erkek Cinsel Yasamı

Seks deyince kadınların aklına ne gelir?
Sınırları neler olabilir? Nelerden hoŞlanırlar, nelerden tiksinirler?

MAXIM dergisi, 4 bin kadına seks alıŞkanlıklarıyla ilgili 50'ye yakın
soru sordu.

İŞte anketin sonuçlarından çarpıcı rakamlar:

Yüzde 25.7'si yatak odası dıŞında, 'mutfak masası' üzerinde seks yapmak
istiyor.

Yüzde 87.7'si cinsel iliŞki sırasında 'gözleri bağlama' yı denemek
istiyor.

'Partnerinin yatakta iyi ya da kötü olduğunu' kız arkadaŞlarına anlatan
kadınların oranı yüzde 49.8.

'Penis boyu çok önemli' diyenlerin oranı yüzde 15.8.

'Sertlik çok önemli' diyenlerin oranı yüzde 38.2.

BU SORULARI YANITLADILAR

Günde kaç defa seksle ilgili Şeyler düŞünüyorsunuz?

Ne sıklıkta izlersiniz?

şimdiye dek kaç farklı partneriniz oldu?

Bir günde en fazla kaç kiŞiyle seks yaptınız?

Adını bilmediğini biriyle seks yaptınız mı?

Biriyle tanıŞtıktan sonra en erken ne zaman seviŞtiniz?

Hiç mail ya da mesajla çıplak bir fotoğrafınızı gönderdiniz mi?

Erkekte kasık tüyü nasıl olmalı?

Ön seviŞme dahil seksin kaç dakika sürmesini istersiniz?

Yatak odası dıŞında daha önce seks yaptınız mı?

YakıŞıklı değil eğlenceli olsun!

Kiminle yapmayı tercih edersiniz?

MuhteŞem yakıŞıklı, aptal bir adamla: Yüzde 6.3

Normal görünümlü ama eğlenceli biriyle: Yüzde 93.7