Kadında Orgazm HamiLe KaLmayı KoLayLaŞtırıyor

Jinekoloji Profösörü Robert Winston, kadının zevk aldığı ve orgazma
ulaŞtığı bir cinsel birleŞmeden sonra hamile kalma olasılığının artıyor
olabilicegini soyledi.

İngiltere’nin en saygın tıp fakültelerinden biri olan Imperial
college’da çalıŞma yapan Jinekoloji Profösörü Robert Winston, kadının
zevk aldığı ve orgazma ulaŞtığı bir cinsel birleŞmeden sonra hamile
kalma olasılığınin artıyor olabilicegini soyledi.

Cinsel birleŞme sayısının artmasıyla hamilelik olasılığının arttığı,
kadının hamile kalabilmesi için erkeğin mutlaka orgazma ulaŞması
gerektiğinin bilinen gerçekler olduğuna dikkat çeken Winston,
İngiltere’de istatistiksel bilgilerin ortalama bir çiftin normal bir
cinsel birleŞme sayısıyla bir ay içinde hamileliği gerçekleŞtirme
oranının yüzde 18 olduğuna dikka çekti.

Kadının hamile kalabilmesi için cinsel iliŞki kadar iliŞkiden aldığı
zevkin de önem taŞıdığına inandığını belirten Prof. Winston, hamileliğin
gerçekleŞmesi için iliŞkinin sadece erkeğin orgazmıyla sonuçtlanmasının
yetmediğine, kadının da orgazma ulaŞması gerektiğine inandığını
belirtti.

Erkeğin spermlerinin harekete geçmesi için orgazmın Şart olması
nedeniyle hamilelik için erkek orgazmının ‘’olmazsa olmaz’’ görüldüğünü,
ancak kadın orgazmına ‘’somut faydası olmayan’’ bir detay olarak
bakıldığını hatırlatan Prof. Winston, konuyla ilgili çalıŞmalarına 20
yıl once Hammersmith hastanesinde çalıŞırken baŞlamıŞ.

ÇalıŞma sırasında çiftlere cinsel yaŞamlarıyla ilgili en özel
soruları sorduklarını, özellikle de kadının iliŞkiden aldığı zevk
üzerinde yoğunlaŞtıklarını belirten Winston, 1000 kadın hastanın verdiği
yanıtları inceleyip, bunları üç gruba ayırdıklarını belirtti.

Birinci grubu oluŞturan kadınların sağlıklı kadınlar olduklarını ve
sağlıklı erkeklerle birliktelik yaŞadıklarını kaydeden Prof. Winston,
diğer iki grubu ise, tüpleri tıkalı ya da hasarlı kadınlarla, hormonal
problemleri bulunanların oluŞturduğuna iŞaret etti.

Sağlıklı kadınlara yeniden sorular yönelttiklerini ve hamile
kalamamaları için hiçbir görünen sebep bulunmayan bu kadınların büyük
bölümünün zevk almadıkları cinsel birliktelikler yaŞadıklarını, ya hiç
ya da çok az orgasm yaŞadıklarını söylediklerini belirten Prof. Winston,
‘’hiçübir sebep bulunamadığı halde bazı kadınların çocuk sahibi
olamamasının ardındaki nedeninin bu olabileceğini bu nedenle
düŞünüyoruz’’ dedi.

Teorisinin bilimsel izahını da yapan Prof. Winston’a gore orgazm
sırasında vajina ve rahim adalelerinde meydana gelen kasılmalar
sayesinde uterusa daha çok sperm taŞınabiliyor. Ayrıca orgasm sırasında
vücudun salgıladığı oxytocin adlı ‘’zevk hormonu’’ da vajina ve
rahimdeki bu kasılmaları arttırıyor.

Ancak bilim çevreleri Prof. Winston’ın teorisini ‘’tartıŞmalı’’
buluyor ve hayatında hiç orgasm olmamıŞ pek çok kadının da hiç güçlük
çekmeden çok sayıda çocuk doğurabildiğini hatırlatıyor.

Prof. Winston ise bu eleŞtirileri dikkate alarak, bu konuda daha çok
araŞtırma yapacaklarını vurguluyor.