Kadınlarda cinsel ilişkinin dört ayrı evresi (fazı) vardır

Kadınlarda cinsel iliŞkinin dört ayrı evresi (fazı) vardır.

1. Uyarılma fazı: Cinsel
uyarılmanın ilk belirtisi memelere ve genital organlara giden kan
miktarında artma ve göllenmedir.Bu göllenme vajinal dokuların
arasına sıvı sızmasına ve bu sayede vajinal salgılarda (sekresyon’larda)
artıŞ ve ıslanmaya neden olur.Benzer Şekilde meme uçları
biriken kana bağlı olarak belirginleŞir. Rahim yukarıya doğru çekilir,
büyük dudaklar ŞiŞer ve açılır, klitoris kabarır.Uyarılma
fazında;. 10-30 saniye içinde vajinada ıslaklık baŞlar .
Vajinanın alt kısmı geniŞler . Rahim ağzı ve rahim yukarı doğru
çekilir . Labialar (dudaklar) düzleŞir ve araları açılır . Küçük
dudaklar büyür . Klitoris büyür . Meme uçları kasların
kasılması sonucu dikleŞir . Memelerin boyutları büyür. 2. Plato fazı: Bu faz esnasında
vajinanın dıŞ 1/3 kısmındaki kan göllenmesi nedeni ile vajinanın Şekli
değiŞir. Rahim iyice yukarıya doğru çekilir. Klitoris daha da
belirginleŞir ve büyük dudakların rengi koyulaŞır.Plato fazında;.
Cinsel arzularda artıŞ iyice belirginleŞir . %50-70 kadında ateŞ
basması olur . Kalp hızı artar . Kan birikimine bağlı olarak
vajinanın dıŞ kısmı iyice ŞiŞer . Vajen üst kısmı balonlaŞır ve
vajinada hafif bir ağrı olur . Eğer uzun sürerse vajinal ıslaklık
azalabilir . Klitoris iyice ŞiŞer . Küçük dudaklar normalin 2-3
katı büyür . Dudakların açılması ile vajina giriŞi daha belirgin
hale gelir . Küçük dudakların rengi koyulaŞır . Memelerin uç
kısmında “areola” adı verilen koyu renkli alan belirginleŞir. .
EmzirmemiŞ kadınlarda meme boyu %25 artar. Emzirenlerde bu artıŞ
olmayabilir . Bacaklarda ve kalçalarda kasılmalar olur . Kadının
vücudu tam bir cinsel birleŞmeye hazırdır. 3. Orgazmik faz: Kadın
orgazmının en kısa süren fazıdır.Rahim, vajina ve anüsde (makad
deliğinde) eŞ zamanlı, ritmik ve düzenli kasılmalar olur. Bu kasılmalar
0.8-1 saniye aralıklarla gerçekleŞir. Kadında bir orgazm esnasında bu
türden 3-15 kasılma olur.Orgazmik fazda özetlemek gerekirse;.
Yukarıda belirtilen kasılmalar olur . AteŞ basması tüm vücuda
yayılır . Orgazm esnasında kiŞinin beyin dalgalarında değiŞimler
görülür . Üretra’dan (mesanenin dıŞa açıldığı yer) sıvı salgısı
olur. Bazı yazarlar bunu “kadının boŞalması” olarak tanımlar .
Kadının yüz kasları da kasılır ve bu da sanki “acı duyarmıŞ gibi” bir
görünüm yaratır . Vücutta bulunan hemen hemen bütün kaslar aynı anda
kasılır ve orgazmın tam zirve noktasında kadın vücudu adeta kaskatı
kesilir. 4. Çözülme fazı:
Önceki fazlarda gerçekleŞen değiŞimlerin normale dönme sürecidir.Bu
fazda;. Vajina, normal dinlenme halindeki durumuna döner .
Memeler, büyük ve küçük dudaklar ile rahim normal renk, boyut ve
pozisyonuna döner . Klitoris ve meme uçları hassaslaŞır ve ağrıya
duyarlı bir hal alır . AteŞ basması kaybolur . Hızlı soluk alıp
verme ve terleme görülür . Kalp hala daha hızlıdır Eğer
seksüel uyarı devam ederse kadınlar ard arda birden fazla sayıda orgazm
yaŞayabilir. Kadınlar “multiorgazmik”tir, yani erkeğin tek bir boŞalması
sırasında çok sayıda (15-20 kez bile) orgazm yaŞayabilirler. Oysa
erkeğin yeniden orgazm olabilmesi için yaklaŞık 20-30 dakikalık bir
dinlenme süresine ihtiyacı vardır.