KadınLarı ÇiLeden Çıkartan SözLer

Erkeklerin söylediği bazı cümleler var ki kadınları çileden çıkarıyor. Hatta erkekler bu sözleri içinde gerçeklik payı olarak söyleseler bile kadınlar bu cümlelerden çok rahatsız oluyor, tahammül edemiyorlar…

 

“Kim soktu bunları kafana?”, “Sen ne anlarsın ki!” “ÇalıŞmak senin neyine” gibi aŞağılayıcı sözler aslında erkeklerin özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor.

‘Kilo almıŞsın, yemek piŞmemiŞ’ gibi gerçeklik payı bulunan cümleler ise bazen doğru olsa da çok kırıcı oluyor.

-Elinin hamuruyla erkek iŞine karıŞma, sen kadınsın otur oturduğun yerde, kim soktu bunları senin kafana, siz kadınlar çok dırdırcısınız… Erkekler tarafından söylenen bu cümlelere pek çok kadın aŞinadır. Ve bu sözler birçok kadını çileden çıkaran cümlelerin baŞında gelir. Önyargılı olarak dile getirilen bu gibi ifadelere en çok maruz kalanlarsa kadın sürücülerdir. Öyle ya, öndeki Şoförün ufak bir hatası görülse “Sürücü kesin kadındır.” cümlesi yapıŞtırılıverir. ÇalıŞan, yöneten, üreten kadın sayısı her geçen gün artsa da kadınlara olan önyargılar hâlâ tam anlamıyla kırılabilmiŞ değil.

“Kadınlardan yönetici olmaz.”, “Kadınlardan Şoför olmaz.”, “ÇalıŞmak senin neyine?”, “Sen ne anlarsın ki!”, “Bu evde benim dediğim olur.”, “Ben erkeğim, istediğimi yapmak zorundasın.” gibi cümleler kadınların hoŞlanmadığı fakat sıklıkla karŞılaŞtığı sözlerden. Psikolog Dr. Meltem Kavcar Sırmalı, bu durumun erkek egemen kültürün etkisinden kaynaklandığını ifade ediyor. Sırmalı’ya göre kadınlar yavaŞ yavaŞ dört duvar arasından çıkıyor. Kısa süre sonra ise iŞ hayatlarında baŞarıya ulaŞıyorlar. Bu cümleleri kuran erkekler de çoğunlukla yetkinliklerini kaybetme konusunda korkuya kapılanlar. Yüz yıl önce iŞ yaŞamına dâhil olamayan kadınların kısa sürede baŞarıya ulaŞmalarının erkekler tarafından tehdit olarak algılanması Sırmalı’ya göre çok normal: “Çünkü binlerce yıldır kendi aralarında karar veren erkekler Şimdi alanlarını kadınlarla paylaŞmak zorunda kalıyor.”

Buna rağmen Sırmalı, “Erkeklerin kadınlara karŞı kullandığı aŞağılayıcı cümleler, kendilerini yüceltmeye çalıŞmalarından kaynaklanıyor. Gerçekten ‘özgüven sahibi hiçbir erkek’, kadınlara karŞı bu tarz incitici cümleler kurmaz.” diyor ve ekliyor: “Zaman içerisinde gerek erkekler gerekse kadınlar modern toplumdaki rollerine alıŞacak; birbirine saygı ile yaklaŞmayı, karŞısındakini tehdit olarak görmeden yaŞamayı öğreneceklerdir.”

Bazen de erkeklerin kadınlara söylediği sözler, gerçeklik payı olsa da kadınları mutsuz ediyor. Bunlardan ilki tabii ki “Kilo almıŞsın” cümlesi. Bir kadın, kilo problemi olmasa bile bu cümleye tahammül edemiyor. Bir diğeri ise “Yemek tuzlu olmuŞ” ya da “PiŞmemiŞ.” sözü. “Yemeklerinin beğenilmemesi her kadını derinden yaralar.” diyen ev hanımı Aysun Yaman, “Dünyadaki hiçbir yemek, annemin yemeklerini tutmaz.” diyen erkeklere fena kızıyor. Yaman, “Kayınvalidemin yemekleri kötü aslında. Ama eŞimin damak tadı ona alıŞtığından güzel geliyor. Erkekler annelerinin yemeklerini eŞlerininkinden daha fazla beğeniyorlarsa bile mümkünse söylemesinler.” diyor.

Kadınlar, hararetle bir Şey anlatmaya çalıŞtıklarında ya da tartıŞma sırasında kendilerine “Sonra konuŞuruz.” denilmesinden de hiç hoŞlanmıyor. EŞinin bu cümleyi sıklıkla söylediğini ifade eden Nur Saydam, “Bu cümle kendimi önemsiz hissetmeme ve ileride daha büyük tartıŞmalar yaŞamamıza neden oluyor. Çünkü o konuyu içimde büyüttükçe büyütüyorum.” diyor. Yasemin Kural da “Kim soktu bunları kafana?” cümlesine çok kızıyormuŞ. “Sanki biz bir Şey düŞünemeyiz, hiçbir Şeyden anlamayız.” diyen Kural, erkeklerin kadınların da düŞünebildiğini anlaması gerektiğini söylüyor.