Kadınların göğüs sorunLarı

KÜÇÜK GÖĞÜSLER İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Tıptaki geliŞmeler doğal maddelerle göğüs büyüten, hiçbir riski olmayan, ameliyatsız tedavi alternatiflerini de ortaya çıkardı. Kadında hormonları dengeleyici etkisi nedeniyle uzun yıllardır kullanılan, yan etkisiz 8 bitkinin uyumlu kompozisyonu ile elde edilen kremin sonuçları gerçekten de baŞarılı. Kaliforniya Bradford AraŞtırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Robert Bradford’un araŞtırmasına göre bu bitkisel karıŞımı deneyenlerin yüzde 82’sinin göğüslerinde 9 ay içinde 7 buçuk santimetre büyüme gözlenmiŞ.

Küçük göğüslü kadınlar için bitkisel çözümler

Cerrahi uygulamalar göğüslerini büyütmek isteyen kadınların hizmetinde. Operasyonu tercih etmeyenler ise çeŞitli bitkilerden hazırlanmıŞ kapsül ve kremlere baŞvurabilir

Genetik yatkınlık, yumuŞak cilt, bağ dokusu zayıflığının artması, gebelikler, yaŞ dönümü, kilo kaybetme, normal biyolojik yaŞlanma ve baŞka çeŞitli faktörler ya baŞlangıçta küçük olan göğüslerin nedenidir ya da yaŞın ilerlemesiyle birlikte göğüslerin Şekil ve güzelliğinin bozulmasına neden olurlar. Bu değiŞiklikler az ise çoğu kadın ve eŞi için problem olmaz. Ancak birçok kadın kiŞiliğinde eksiklik duygusu yaŞar ve göğüslerinin iyi formda olmasını Şiddetle arzular. Göğüslerin küçük olması gibi, büyük olması da kadınların gardıroblarıyla sorunlarını artırır ve yaŞam kalitelerini ileri derecede kısıtlar. Göğüslerin büyümesi özellikle gebelikten sonra, ya da yaŞ dönümünde hormonal değiŞikliğin belirgin olduğu dönemlerde artar.

İster Ameliyat İster Bitki

Göğüs büyütme için implantlar (İçi silikon jeli ya da serum fizyolojik dolu pedler) göğüs dokusunun içine yerleŞtirilmektedir. YerleŞtirme göğüs kasının altında ya da üstünde olabilir. (Şekil 1) Bireysel faktörler (Göğüslerde ya da göğüs kafesindeki asimetri) incelenerek ve kiŞinin isteği göz önüne alınarak; operatör, operasyon uygulanacak kiŞi ile birlikte implantın büyüklüğü, çeŞidi ve konacağı yer hakkında karar verir. KuŞkusuz her cerrahi giriŞimde olduğu gibi, göğüs büyütme ameliyatının da komplikasyonları ve riskleri vardır. Tromboz (Pıhtı ile damar tıkanması) riski ve iltihaplanma tıptaki geliŞmelerle çok aza inmiŞtir. Bazı vakalarda implant çevresindeki bağ dokusunda artıŞ ve sertleŞme olmakta, bu oluŞum implantı sıkmaya baŞlamakta, göğüs dokusunu sertleŞtirebilmekte ve göğsün Şeklini değiŞtirebilmektedir. Böyle bir durumda implantın alınması gerekebilir. Seyrek olarak da özellikle trafik kazaları ya da göğüslere olan darbeler sonucunda implantın kapsülü yırtılabilir. Bu durumda implantın jelatin kıvamındaki silikon içeriğinin ameliyatla alınması ve yeni bir implant konması gerekmektedir. Implantın en önemli riski mamografi bulgularının değerlendirilmesini zorlaŞtırmasıdır. İmplant, göğüs dokusunun net görülmesine engel olmakta ve kanser oluŞumu gözden kaçabilmektedir. Tıptaki geliŞmeler doğal maddelerle göğüs büyüten, hiçbir riski olmayan, ameliyatsız bir tedavi alternatifi ortaya çıkarmıŞtır. Kadında hormon metabolizmasında dengeleyici etkisinden dolayı uzun yıllardır kullanılan yan etkisiz 8 bitkinin uyumlu kompozisyonu ile elde edilen preparat (Probust) bugün göğüs büyütmek için baŞarıyla kullanılmaktadır. California Bradford Research Institute’den Prof. Dr. Robert Bradford’un araŞtırmasına göre bu bitkisel karıŞımla yüzde 82 olguda 9 ay içinde göğüslerde 7,5 santimetre büyüme olmuŞtur. Aynı preparat regl dönemi gerginliğini de vakaların yüzde 95’inde çok aza indirmiŞtir. Bitkisel kompozisyon damiana, melek otu (DiŞi Ginseng), oğul otu, aslan kuyruğu, bostan otu, testere palmiyesi, yams kökü, kara hindiba bitkileri karıŞımını içermektedir.