Kadir Gecesi, FaziLeti, 2015, Ne, zaman, Neler, Yapılır, Nasıl, Dua, Edilir,önemi,nedir,nasıldır,nerde,kimle,ihya,duası,yapilir

Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmeye baŞlandığı gece Kadir Gecesi olarak adlandırılır.

Kadir Gecesi’nin önemi ve Kadir Gecesi ile ilgili bilmediğiniz herŞey Hakkında Bilgi Toparladık.
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur’an’ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed’e vahyedilmeye baŞlandığı gecedir.

Kadir Gecesi bu yıl 13 Temmuz Pazartesiyi 14 Temmuz Salıya bağlayan geceye denk düŞüyor.

Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gece olması sebebiyle çok önemlidir. Kur’anı Kerim bu gecede inmeye baŞlamıŞtır. Kadir Gecesi ‘nde tüm melekler yeryüzüne iner ve bu gecede edilen tüm dualar kabul olur, tövbe edenlerin günahları affolur.

Kadir Gecesi ‘nin önemi Kur-anı Kerim’in indirildiği gece olmasından ileri gelir. Kadir Suresi ‘nde bu gece için ‘Bin aydan hayırlıdır’ denilerek ne kadar önemli bir gece olduğu anlatılmıŞtır.

Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beŞ ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiŞtir. Kadir, ‘azamet’ ve ‘Şeref’ demektir.

Kadir Gecesi hakkında ayetler

“Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u Şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iŞ için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır”. (Kadir, 97/1-5)

Kadir Gecesi hakkında hadisler ve dualar

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiŞ günahlarının bağıŞlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmemizi tavsiye edilmektedir.