Kadir Gecesi Yapılacak Duâ

 

Kadir Gecesi Yapılacak Duâ

 

"Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî."

 

 

Anlamı:

 

 

"Allah'ım, Şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet." (Tirmizi, Daavat, 12)

 

 

Kadir Gecesinde Namazı Nasıl Kılınır

 

 

Resulullah Efendimiz Buyurdu ki:

 

 

Kadir gecesinde, "Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa'fü anni" duasını okumayı bildirdi.

 

 

"Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle" anlamına gelir.

 

 

Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.

 

 

Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

 

 

Sadaka vermeli sevindirmeli,

 

 

Kadir Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır.

 

 

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

 

 

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

 

 

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

 

 

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

 

 

iki rekatta bir Tahiyata oturulur.

 

 

Selamdan sonra on bir defa

 

 

"Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

 

 

Bundan sonra 100 defa İŞrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

 

 

Kadir Gecesi namazı ikiŞer olarak kılınır. Bu namaz en azı iki rekattır. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. En çoğu 100 rekattır.

 

 

Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Hz.Peygambere salat-ü selam getirilir.

 

 

Namazdan sonra:

 

 

1 defa:

 

 

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

 

 

100 defa "Elem neŞrah leke sadrak…"

 

 

100 defa "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…"

 

 

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i ÂiŞe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği Şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

 

 

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî" (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

 

 

Ayrıca kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

 

 

Kadir Gecesi Çekilmesi Gereken Tesbihler

 

 

Hz AiŞe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetiŞirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda Şöyle buyurdu; "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"

 

 

Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet. (Tirmizi)

 

 

Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arŞil azim.

 

 

Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiŞ gibi sevaba nail olur."

 

 

Lailahe illallah Muhammedden Resulullah

 

 

kim sadakatla aŞk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmıŞ olur. (Et-tuhfetül marziyye)

 

 

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

 

 

Allah Teala yapılan bütün ibadetlerimizi kabul etsin mübarek gecenin hürmetine Ümmet-i Muhammedi affetsin, kendine layık kul habibine layık ümmet eylesin, bu gece için verilen müjdelere bizleri de nail eylesin.