KaLın Bağırsak iLtihabı Nedir


Kalın bağırsağın (kolon da denir) görevi, katı haldeki dıŞkıyı
peristaltik hareketlerle (ritmik bağırsak hareketleri) makata doğru
iterken dıŞkıdan tuz ile suyu soğurmaktır. Kalın bağırsağı kaplayan
mukoza zarının iltihabına “kolit” adı verilir.

Kalın bağırsak iltihabının iki türü vardır. Enfeksiyon ya da alerji
sonucu görülen akut tür kısa sürer, kronik ya da ülserli kolit ise ciddi
sorunlara yol açabilen çok daha önemli bir hastalıktır. Her yaŞta
görülebilmesine karŞılık en çok 20-40 yaŞ arasında rastlanılır.

 

Kalın bağırsak iltihabı Nedenleri;
Akut kolitin nedenleri dizanteri, tifo, enterovirüsler ve daha çok besin
alerjileridir.

Kronik kolitin nedeninin ise kesin olarak bilinmemesine karŞılık,
bazı varsayımlar vardır. Bunlar arasında bakteri enfeksiyonları, süt ve
süt ürünlerine karŞı alerjiler sayılabilir.

 

Kalın bağırsak iltihabı Belirtileri ve Tehlikeleri;
Kalın bağırsak iltihabının iki tününde de belirtiler, karın ağrısı ile
apansızın baŞlayan sulu ishaldir. Kronik kolitte hasta günde 15-20 kez
dıŞkı yapma gereksinimi duyabilir ve her seferinde çok miktarda iltihap,
mukus, hatta kan atılır. Bazen de hasta boŞalma gereksinimi duymasına
karŞılık dıŞkı çıkarmaz. Daha ağır durumlarda dehidratasyon (susuz
kalma), kansızlık, iŞhatsızlık, zayıflama, kusma ve yüksek ateŞ
görülebilir.

 

Kalın bağırsak iltihabı Tedavisi ve Sonuç:
Akut kolitte hasta yatakta dinlenmelidir. İshale karŞı kaolin içeren
ilaçlar kullanılır.

Kronik kolit teavisinde ise günde üç kez salazoprin (antibiyotik ile
aspirine benzeyen maddelerin bilemiŞi) verilir. Bağırsağa sıvı
hidrokortizon verilmesi ise ağrıyı gidermeye yardımcı olur. Hasta
yumuŞak, protein açısından zengin besinlerle beslenir, pek az meyve ve
sebze yer. Hastalığın nedeni psikolojik ise ruhsal tedavi de yararlı
olabilir.

Akut kolitte hastalığın nedeni ortadan kalktığı zaman hasta tam
anlamıyla iyileŞir. Kronik kolit krizinden sonra bazı hastalar iyileŞir,
ama çoğunda hastalık ömür boyu sürer.