Kiloları kontrol altına alma zamanı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 400
milyonun üzerinde obez ve yaklaŞık 1.6 milyardan fazla kilolu kiŞi
bulunuyor. Bu rakamların önümüzdeki 4 yıl içinde 700 milyon obeze ve 2.3
milyar fazla kilolu kiŞiye ulaŞması bekleniyor. Obezite konusundaki bu
korkutucu rakamlar Türk Obezite Vakfı’nı da harekete geçirdi. Vakıf,
önemli sağlık sorunlarına yol açan obezite konusunda kiŞileri
bilinçlendirmek amacıyla Kilo Kontrol Hareketi’ni baŞlattı. Biz de,
CerrahpaŞa Tıp Fakültesi’nden İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı
Prof. Dr. Zeynep OŞar Siva’dan hem obezite hem de Kilo Kontrol Hareketi
hakkında bilgi aldık. Obezite sorunu Türkiye’de nasıl bir artıŞ izliyor?
Obezitede çok büyük bir artıŞ görülüyor. Kadınlarda yüzde 35,
erkeklerde de yüzde 100 obezite artıŞı var. Türkiye nüfusunda da obezite
yüzde 32’ye ulaŞtı. Kadınlar ve erkekler arasında belirgin bir artıŞ
bulunuyor. Erkeklerde obezite daha belirgin bir hızla artıyor. Bel
çevresine bakıldığında özellikle abdominal obezite dediğimiz karın
bölgesindeki geniŞleme oluyor. Dolayısıyla obezite Türkiye’de de
dünyadaki artıŞ trendini yakalamıŞ durumda. Obezite beraberinde hangi hastalıkları getiriyor?
Obezite, beraberinde insülin direncine yol açıyor ve buna paralel
olarak da insülin direnciyle iliŞkili olan pek çok hastalık obez
kiŞilerde daha çok görülüyor. Bu hastalıkların baŞında; Şeker hastalığı
ve hipertansiyon ile bunlara eŞlik eden kalp damar hastalıkları,
inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklar yer alıyor. Obezite; karaciğer
yağlanması, safra kesesi taŞları, bağırsak bozuklukları ile sindirim
sistemi, meme ve prostat gibi kanser türlerine de neden olabiliyor.
Ayrıca, deri bozuklukları görülebiliyor. Cildin kıvrım bölgelerinde
döküntü, akne gibi pek çok deri rahatsızlıkları da olabiliyor;
psikolojik problemler görülebiliyor. Üremeyle ilgili sorunlar da ortaya
çıkabiliyor. Çocukluk çağından baŞlayarak obeziteye karŞı nasıl önlemler alınmalı?
Çocukluk çağından itibaren yaŞam tarzının obeziteyi önleyecek Şekilde
belirlenmesi gerekiyor. Özellikle ebeveynde obezite varsa, o çocuklara
daha da özen gösterilmesi gerekiyor. Fazla yağ ve Şeker tüketilmemesi,
mutlaka fiziksel egzersizin yer aldığı bir yaŞamın benimsetilmesi;
sebze, meyve, süt ve süt ürünleri ile dengeli miktarda et tüketme gibi
sağlıklı beslenme tarzının öğretilmesi, hazır yiyeceklerden uzak
durulması gerekiyor.