Kısırlık Nedir Belirtileri Nelerdir

İnfertilite (kısırlık), korunmaksızın düzenli iliŞkiye karŞın 1 yıl içinde gebelik oluŞmaması olarak tanımlanmaktadır.

Kısırlık son yıllarda gerek toplumun gerekse de medyanın gündemini giderek daha fazla iŞgal eden bir sağlık sorunu. Bu konu hakkında doğru ve yanlıŞ pek çok beyanat verilip, çocuk sahibi olamayan çiftlerin yönlendirilmesi güçleŞtiriliyor. Kısırlığın tedavisinde özellikle son on yıl içerisinde büyük aŞamalar kaydedildi ve önceleri tedavi edilemez gözüyle bakılan çiftlere çocuk sahibi olma imkanı sağlandı.