Kısırlık Nedir Nasıl Olur

Kısırlık yani infertilite, 1 yıl boyunca düzenli ve yeterli sayıda korunmasız cinsel iliŞkiye rağmen gebeliğin gerçekleŞmemesi olarak tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, çiftlerin yüzde 8 ile 10’unda kısırlık sorunu bulunuyor. Kısırlığa neden olan faktörleri ve tedavi seçeneklerini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu KardeŞ Arslan, “Bunun anlamı dünya çapında 50 ile 80 milyon insanın kısırlık sorunuyla karŞı karŞıya kaldığıdır” diyor ve ükemizde de kısırlık oranının dünya ortalaması ile aynı olduğunu söylüyor. “Gebelik için öncelikle yumurta geliŞiminin düzgün olması, yumurtlamanın gerçekleŞmesi, yumurtanın tüplerden geçerken sperm ile döllenmesi ve oluŞan gebelik ürününün, yani embriyonunun rahim içine gelerek yerleŞmesi gerekir. Bu olaylardan birinde problem olması gebeliği engeller” diye konuŞan Arslan, kısırlıkta erkeğe ve kadına ait nedenlerin eŞit oranda dağıldığını belirtiyor.

YÜZDE 15’İNDE NEDEN BULUNMUYOR“Çocuk sahibi olamayan ailelerin 1/3’ünde erkekte sorun varken, 1/3’ünde kadında sorun saptanmaktadır. Geri kalan 1/3’te ise her ikisinde de problemler mevcuttur. Ancak hemen söylemek gerekir ki yapılan infertil çiftlerin yaklaŞık yüzde 15’inde kesin neden saptanamamaktadır ve bu hasta grubu açıklanamayan kısırlık olarak adlandırılmaktadır.”

DOÐURGANLIÐIN EN ÜST SEVİYEDE OLDUÐU YAşLAR

Kısırlıkta kadına ait nedenlerin baŞında, eğitim hayatının uzaması ve iŞ yaŞamı nedeniyle kadınların hamile kalma yaŞlarının gecikmesi gösteriliyor. Jinekologlar, modern yaŞamın doğurganlık üzerindeki en önemli ve olumsuz etkisinin bu olduğu görüŞünde birleŞiyor. 25 ile 27’li yaŞlarda maksimum seviye olan doğurganlık, 32 yaŞından sonra iniŞe geçiyor. Biyolojik saat ilerledikçe kadının gebe kalma Şansı giderek azalıyor, çünkü yaŞ ile birlikte yumurta sayısı azalıyor ve kalitesi de düŞüyor. Yumurtlama bozukluklarının kadında en sık görülen infertilite nedeni olduğunu vurgulayan Dr. Arslan, kadında kısırlığa neden olan diğer faktörleri; yumurta kanallarının (fallop tüpleri) tıkalı olması, rahim (uterus) ve kanalların doğumsal anormallikleri, iyi huylu rahim urları (miyomlar) ve uterus içi yapıŞıklıklar olarak sıralıyor ve Şöyle devam ediyor:

ERKEK KISIRLIÐININ EN ÖNEMLİ NEDENİ:

VARİKOSEL “Sonuç olarak gebeliğin oluŞabilmesi için kadının yumurtlaması, yumurta hücresinin karın boŞluğuna atılması, bunun sağlam tüpler tarafından yakalanması, tüplerde erkekten gelen sperm ile karŞılaŞarak döllenmesi ve bu döllenen yumurtanın rahim içine gelerek rahim iç tabakasına yuvalanması gerekiyor. Basitçe söylemek gerekirse buradaki olaylardan birinde aksaklık oluŞursa gebelik meydana gelmez ve kısırlıktan söz edilir. Erkek kısırlığının en sık görülen nedenleri arasında ise yüzde 42 ile varikosel gelir. Varikosel’i, enfeksiyonlar, hormonal nedenler, genetik nedenler, inmemiŞ testis, testis yetmezliği ve cinsel fonksiyon bozuklukları izler.” 

Kısırlık tedavisinde kullanılan yardımcı üreme tekniklerinden biri de tüp bebek yöntemi. Yöntem, kadın vücudunda üretilen yumurta hücrelerinin vücut dıŞına alınarak erkeğin spermi ile laboratuvar ortamında döllenmesi ve elde edilen embriyonun kadın rahmine yerleŞtirilmesi ilkesine dayanıyor.