KLine- ZLine- GLine Açma Addonu

alias RLN {

  if ($1 = $null) {

    echo -a Eksik parametre

    echo -a /Rln -z Zline acmak için

    echo -a /Rln -k Kline acmak için

    echo -a /Rln -g Gline acmak için

  }

  if ($1 = -k) {

    set %t -k

    .enable #Line

    stats k

  }

  if ($1 = -z) {

    set %t -z

    .enable #Line

    stats k

  }

  if ($1 = -g) {

    set %t -g

    .enable #Line

    stats g

  }

}

#Line off

raw 223*:*:{

  if ($1 = z ) || (%t = -z ) {

    if (!$window(@Line)) { .window -bLe @Line }

    else { echo @Line Ac?lan: %t $+ Line 5 $+ $3 }

    zline – $+ $3

  }

  if ($1 = k ) || (%t = -k ) {

    if (!$window(@Line)) { .window -bLe @Line }

    else { echo @Line Ac?lan: %t $+ Line 5 $+ $3 }

    kline – $+ $3

  }

  if ($1 = g ) || (%t = -g ) {

    if (!$window(@Line)) { .window -bLe @Line }

    else { echo @Line Ac?lan: %t $+ Line 5 $+ $3 }

    gline – $+ $3

  }

  halt

}

raw 219*:*:{

  unset %t

  .echo @line 4,8 %t $+ line iSLemi tamam

  .timer 1 1 .disable #Line

  halt

}

#Line off

alias kzgac {

  RLN -k

  RLN -z

  RLN -g

}

menu channel,status,menubar,query {

  –

  «» Kline-ZLine-GLine Acma

  .«» [?]LineLar? Ac

  ..«» kLineLar? Ac:/rln -k

  ..«» ZLineLar? Ac:/rln -z

  ..«» GLineLar? Ac:/rln -g

  ..«» (z-g-k) Hepsini Aç:/kzgac

 

Mircinizde alt+R basarak acıLan Remote'ye EkLeyiniz KodLarı