Kolay Bilmeceler ve Cevapları

BiLmeceLer

01- AteŞ olmayan yerde ne olmaz?

02- Hangi yolda trafik kazası olmaz?03- Yankesiciler neden modayı takip ederler?04- Hiç kar yağmayan hava hangisidir?05- Çalındığı halde görülmeyen Şey nedir?06- Horoz nerede öter?07- Hangi top zıplamaz?08- Hangi karnede sıfır olmaz?09- Hangi bağda üzüm yetiŞmez?10- En güzel kokan fil hangisidir?11- İlk Türk bayrağını kim dikmiŞtir?12- Gözlemeyi en çok kim sever?13- Hangi kazanın kaymakamı yoktur?14- Arı ile eŞek arasında ne fark vardır?15- BeŞ yıllık okulu otuz yılda bitirene ne denir?16- Hangi macunla diŞ fırçalanmaz?17- Kim evini kiraya vermez?18- Dokunmadan tutulan Şey nedir?19- Denizler niçin tuzludur?20- Hangi istasyonda tren durmaz?21- Kadınlardan ve politikacıdan ortak beklenti nedir?22- Hangi ağrı en güzel ağrıdır?23- Zır cahil bir zenciye ne der?24- Hangi köye kimse gitmek istemez?25- Erkekler niçin kravat takar?26- Elbiselerden baŞka ne ütülenir?27- Hangi kale tarihi değildir?28- Kızdığını en çok kim belli eder?29- Eve gelen hırsız neyi çalmaz?30- Meyvelerin Şefi hangisidir?31- Damlaya damlaya ne olur?32- Hiç ceza alınmadan öldürülen Şey nedir?33- İnsan, en çok hangi zilden etkilenir?34- En neŞeli çiçek hangisidir?35- Hangi lastik otomobile takılmaz?36- Sürekli döküldüğü halde tükenmeyen Şey nedir?37- Hangi yazı silinmez?38- Hangi barajda su olmaz?39- İpsiz ve mandalsız ne asılır?40- En hızlı yenilen Şey nedir?41- Yazın en çok kim hava atar?42- Hangi yapraklar sonbaharda dökülmez?43- Adamın biri durmadan uluyormuŞ, neden?44- En uzun hikaye nedir?45- Hangi kuŞağı belinize bağlıyamazsınız?46- İçilmeyip, yenen sigara hangisidir?47- Ankara niçin soğuktur?48- Hangi kaba su konmaz?49- Elekle su nasıl taŞınır?50- Hangi kalemle yazı yazılmaz?51- Hangi gül kokmaz?52- Hangi bağda üzüm yetiŞmez?53- En kestirme yol hangisidir?54- Avukatlar niçin kadın gibi uzun elbise giyerler?55- Tüfek, makineli tüfeğe ne demiŞ?56- Hiç hareket etmeden neyimizi değiŞtirebiliriz?57- Hiç kimsenin okuyamadığı yazı hangisidir?58- Kadınla radyo arasında ne benzerlik vardır?59- İki kadınla evlenmenin en kötü tarafı nedir?60- İlanı aŞk ile ilanı harp arasında ne benzerlik vardır?61- Geveze bir kadın ile tesbih arasında ne gibi bir fark vardır.62- Termometre ile öğretmen arasında ne benzerlik vardır?63- Hangi kanun insanları yargılamaz?64- Bir politikacının ölüp ölmediğini nasıl anlarız?65- Kimler profesyonel atıcıdırlar?66- Hangi eve giren senelerce o evden dıŞarı çıkamaz?67- Hakem ile trafik polisi arasında ne benzerlik vardır?68- En gürültülü maç hangi takımlar arasında oynanır?69- Türkiye’de acil hastalara ameliyattan önce ne verilir?70- Hostesler neden havada dedikodu yaparlar?71- Bir kadın kocasını milyoner yapabilir mi?72- Akılsız baŞın cezasını kimler çeker?73- İçinde günlük süt bulunan Şey nedir?74- Memur maaŞı ile bulgur pilavı arasındaki benzerlik nedir?75- Banker ile tanker arasında ne benzerlik vardır?76- şiŞmanlar niçin güneŞ yağı kullanmazlar?77- GüneŞ girmeyen eve ne girer?78- Milletvekillerinin en çok yediği salata hangisidir?79- Kitap deftere ne demiŞ?80- Hangi ayda 28 gün bulunur?81- Doktor ile avukat arasında ne fark var?82- Kırıldığı zaman kullanılan Şey nedir?83- Benzin ile insan arasında ne benzerlik vardır?84- Nasrettin hoca eŞeğine neden ters biner?85- Karanlıkta neyimizi göremeyiz?86- Kekemeler ne zaman kekelemezler.87- En kibar kuŞ hangisidir?88- Hangi meslektekiler bir gün bile çalıŞmazlar?89- Bir duvar bir duvara ne demiŞ?90- Türkiye’nin en efendi ilçesi hangisidir?91- Hangi yolda yürünmez?92- Dünyanın döndüğünü en iyi kim bilir?93- Türkiye’nin en namuslu ilçesi hangisidir?94- Kral ölürse oğlu ne olur?95- Üstüne yazı yazılmayan satır hangisidir?96- Hangi simit yenmez?97- Her tarafı sayılarla dolu olan adama ne denir?98- Ayağını yorganına göre uzatmayan ne olur?99- Hiç yorulmadan dünya yolculuğu yapan Şey nedir?100- En çok acı çeken dağ hangisidir?

CevapLarı :

01- İtfaiye02- Samanyolu’nda03- Ceplerin yerini öğrenmek için!04- Oyun havası05- Islık06- Kendi çöplüğünde07- Kartopu08- Sağlık karnesinde09- Ayakkabı bağında10- Karanfil11- Terzi12- Nöbetçi13- Trafik kazasının14- Arının eŞeği vardır ama eŞeğin arısı yoktur15- Öğretmen16- Lahmacunla17- Kaplumbağa18- Oruç19- Balıklar kokmasın diye20- Benzin istasyonunda21- Çenelerini kapamaları22- İlk göz ağrısı23- Kara cahil24- Tahtalıköye25- İki yakaları bir araya gelsin diye26- Kafa ütülenir27- Futbol kalesi28- Ütü29- Zili30- şeftali31- Su faturası kabarır32- Vakit33- Karnında çalan zilden34- Gül35- Bel lastiği36- Dil37- Alın yazısı38- Futbolcuların kurduğu barajda39- Surat asılır40- MaaŞ41- Vantilatör42- Kitap yaprakları43- İçine kurt düŞmüŞ de ondan44- Yılan hikâyesi45- GökkuŞağını.46- Sigara böreği47- 06 olduğundan48- Ayakkabıya49- Su dondurularak.50- Kontrol kalemiyle51- Virgül52- Ayakkabı bağında53- Bilinen yol54- Çok konuŞtukları için55- Amma gevezesin be kardeŞim56- DüŞüncemizi57- Alın yazısı58- İkisi de her havadan çalar59- İki kaynanaya sahip olmak60- Her ikisi de ilan edilir edilmez çarpıŞmalar baŞlar61- Biri çekilir, biri çekilmez62- Her ikisi de sıfırı gösterdiği zaman, insanlar titrer63- Yer çekimi kanunu64- Ağzına bakarız, kapalıysa ölmüŞtür65- Politikacılar66-Cezaevinde67- Her ikisi de kocaman adam oldukları halde düdük çalarlar68- Mehter takımı ile bando takımı arasında69- Gün verilir70- Yerin kulağı olduğu için71- Eğer adam daha önce milyarder ise milyoner olur72- Onu kendilerine “baŞ” seçenler73- İnek74- İkisi de hemen suyunu çeker75- İkisi de batınca felaket olur76- Kendi yağlarıyla kavruldukları için77- Soluk yüzlü ev sahibi78- Laf salatası79- Amma da boŞ adamsın80- Bütün aylarda81- Doktor önce soyar, sonra dinler. Avukat önce dinler, sonra soyar82- Yumurta83- İkisinin de sulusu çekilmez84- EŞeğin dikiz aynaları olmadığı için85- Gölgemizi86- KonuŞmadıkları zaman87- BaykuŞtur88- Gece bekçileri89- KöŞede buluŞalım90- BeyŞehir91- Samanyolu’nda92- SarhoŞ93- şereflikoçhisar94- Yetim olur95- Kasap satırı96- Deniz simiti97- Numaracı98- ÜŞütüp, romatizma99- Posta pulu100- Ağrı