Komik Bilmeceler ve Cevapları

BİLMECELER !

Hangi tene krem sürülmez? Antene Trenler ne zaman üŞürler? Haydutlar soyduğu zaman Hangi piller patlar? Torpiller Kirpiler nasıl oyun oynarlar? Çok dikkatli Buzdolabına giren sineğe ne olur? Yazık olur Domates nasıl kızarır? Yüzüne tokat atınca Deniz niçin tuzlu olur? Balıklar kokmasın diye İçini boŞaltınca büyüyen Şey nedir? Çukur Kral tacına ne demiŞ? BaŞımın üstünde yerin var Minareye çıkan fil ne demiŞ? Minareden aŞağı at beni, in aŞağı tut beni Allah yapar yapısını, demir açar kapısını Karpuz Elsiz ayaksız kapı açar Anahtar Kolu var, eli yok, karnı yarık karnı yok ceket 6.Çat orda, çat burada, çat kapı arkasında Süpürge Yeraltında kırmızı pancar. Turp Yeraltında uzun minare. Havuç Geceleri fener, gündüzleri söner. Yıldız Sarıdır sallanır, dalında ballanır. Portakal Hangi maymunlar ağaca çıkamaz? Yükseklik korkusu olan Çok hızlı giden bir tırı kim durdurur? Trafik Polisi Saat niçin tehlikelidir? Akrebi olduğu için Duvara çarpan araba ne olur? Durur Kurbağalar niçin mayo giymez? Zıplayınca düŞüp ayıp olmasın diye Belgeli su baskınına ne denir? Belgesel 10 tilki, 8 kedi, 20 tavuk ne yapar? Gürültü Bozulduğu halde tamir edilmeyen Şey nedir? Hava KahramanmaraŞ'a niçin kahraman ünvanı verilmiŞtir? şanlıurfa'yı kıskandığı için Su yutmuŞ toprağa ne denir? Çamur Hangi kalemle yazı yazılmaz? Kontrol kalemiyle Hangi tasla su içilmez? Kafatasıyla Ayakta yetiŞen bitki nedir? Mantar Çeke çeke biter. Sigara Kutuplara giden zenci ne olur? Donar Yeter Çektiğim! Fotoğraf makinası Gece gündüz yufka açar! Deniz şehirden Şehire koŞarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem. Yol Ağzı vardır konuŞmaz, yatağı vardır, fakat hiç uyumaz. Akarsu Ben iki hasretlinin arasında dururum. Onları konuŞtururum. Telefon YeŞil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli. Karpuz Denizler gerçekte mavi boya olsaydı ne olurdu? Mavi boya sudan ucuz olurdu Eğri oturalım, doğru konuŞalım. Deve Yerin altında kırmızı minare Havuç Uzaktan baktım hiç yok yakından baktım pek çok Karınca İstanbul da süt piŞti kokusu buraya düŞtü Mektup Açarsam dünya olur yakarsam kül olur Harita Dört ayaklı ayı üstünde kabadayı Sandalye Adamın biri baltası ile ormana gidiyormuŞ. Derin bir çukura düŞmüŞ. Orada üç gün, üç gece kalmıŞ, Orada ne yemiŞ? Bal yemiŞ (Bal-tası) Adamın biri 13. kattan düŞmüŞ, ölmemiŞ. Niçin?. Öldürmeyen Allah öldürmez. Temel her ŞimŞek çaktığında saçını, baŞını düzeltiyormuŞ. Niçin? Fotoğrafının çekildiğini sanıyormuŞ. Bir gün filin birine araba çarpmıŞ. Fili hastaneye kaldırmıŞlar. ArkadaŞı sinek de yanında gitmiŞ. Niçin? Kan vermek için Çarığı çattım bacaya attım. Terazi Yedi delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak. BaŞ Uzaktan baktım bir karataŞ yanına gittim dört ayak bir baŞ. Kaplumbağa YeŞil mantolu, Kırmızı elbiseli, Siyah düğmeli. Karpuz Et dedim met dedim git Şuraya yat dedim. Süpürge Altı göl üstü gül. Gaz lambası Yer altında yağlı kayıŞ. Yılan Zilim var, kapım yok. Telefon BaŞımda saç yok, içimde tat çok. Kabak DiŞim var ağzım yok. Tarak İçimde akrep var, zarar vermeden turlar. Saat Etlice, metlice ortası tatlıca? Karpuz Hangi on tatlıdır? Bal-on Geldi mi gelir, gitti mi gelmez? Gençlik Büyük baca küçük bacaya ne demiŞ? Büyüklerin yanında sigara içmeye utanmıyor musun? Hangi macun yenir? Lamacun Allah yapar yapısını. Bıçak açar kapısını. Karpuz Alçacık boyları. Kadife donlu. Patlıcan