Kur-an i Kerim’den dua’Lar GüzeL

“Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”

( Araf- 89 )

 

“Rabbimiz üstumüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.”

( Araf- l26 )

 

“Allah’a
dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu)
yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar.”

( Yunus 85-86 )

“Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!

( Ibrahim-40 )

“Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mü’minleri bağıŞla.”

( Ibrahim- 4l )

“Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, Şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla.”

( Kehf- 10 )

“Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin.”

( Mu’minun 109 )

“Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir Şey değildir.”

( Furkan- 65 )

“0rası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.”

( Furkan- 66 )

“Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eŞler ve zürriyetler bağıŞla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.”

( Furkan-74 )

“Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağıŞlayan, çok nimet verendir.”

( Fatır- 54 )

“Rabbimiz
bizi ve iman ile daha önce bizi geçmis din kardeslerimizi bagisla,
kalplerimizde, iman edenlere karŞı hiç bir kin bırakma. Rabbimiz,
Süphesiz ki sen cok Şefkatli, çok merhametlisin.”

( HaŞr- 10 )

“Rabbimiz, Sana dayandik, sana yöneldik. DönüŞ sanadır.”

( Mümtehine-4 )

“Rabbimiz, Bizi inkar edenler için bir fitne kılma bizi bağıŞla, Ey Rabbimiz, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin.”

( Mümtehine-5 )

“Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla, bizi bağıŞla, çünkü sen her Şeye kadirsin.”

( Tahrim- 8 )
KUR’AN’ı KERİM’den DUA’LAR
1.
“Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl neslimizden de sana teslim
olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul
et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”

( Bakara- 28 )

2.   “Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateŞ azabından koru.”

( Bakara- 201 )

3.
“Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düŞersek bizi hesaba
çekme(yarliğa).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de
ağır bir yük yükleme.”

( Bakara- 285 )

4.
“Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği iŞlerden bizi sorumlu tutma, bizi
affet, bizi bağıŞla, bize acı. çünkü sen mevlamızsın. Kafir kavimlere
karsı bize yardım et.”

( Bakara- 286 )

5.
“Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme.
Bize tarafından rahmet bagısla. Eminiz ki, lütfu en bol olan sensin.”

(Ali İmran- 8)

6.   “Rabbimiz Gelmesinde Şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen’sin. Allah asla sözünden dönmez.”

( Ali İmran -9 )

7.    “Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağıŞla, bizi ateŞ azabından koru.”

( Ali İmran -l6 )

8.     “Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden)Şahitlerden yaz.”

( Ali İmran- 53 )

9.
“Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve iŞimizdeki taŞkınlığımızı bağıŞla,
ayaklarimizi (yolundan) kaydırma, kafirler topluluğuna karŞı bizi
muzaffer kıl.”

( Ali İmran-147 )

10.    “Rabbimiz Sen bunu boŞuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.”

( Ali İmran -191 )

11.    “Rabbimiz, doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artık rusvay etmiŞsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.”

( Ali İmran- 192 )

12.
“Ey Rabbimiz, Gercek Şu ki biz, “Rabbinize iman edin” diye seslenen bir
davetciyi (Peygamberi, Kur’anı) iŞittik. Artık günahlarımızı bağıŞla,
kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz.”

( Ali- İmran- 193 )

13.
“Rabbimiz’ bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram
et ve kıyamet gününde bizi periŞan etme: şüphesiz sen vaadinden
caymazsın.”

( Ali- İmran -194 )

14.    “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eger bizi bağıŞlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”

( Araf- 23 )

15.
“Lutfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuŞturan Allah’a
hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu
bulacak degildik. Andolsun ki, Rabbimizin elçileri gerçeği
getirmiŞlerdir.”

( Araf- 43 )

16.     “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!”

( Araf- 47 )   AMİN…AMİN …AMİN…

yARen