Lale devri son bölüm Olanlar

Toprak, kimselere haber vermeden yola çıkmıŞtır. Çınar çaresizce her yerde karısını aramaktadır. Toprak’ın onu terk edip Ürgüp’e gidiyor olmasından endiŞelenmektedir. Reyhan oğlunun Mehmet ve Ece hakkında anlattıklarını ciddiye almamıŞtır. Ona göre kocası ve kuzeni iki iyi iŞ arkadaŞından baŞka bir Şey değildir. Necip’in boŞanma kararı karŞısında sarsılan Zümrüt kocasını ikna etmeyi baŞaramaz.

BoŞanmakta ısrarcı olan Necip bebeğin doğmasını istemektedir. BaŞka bir hastasının doğumu için hastaneye giden Cansel, YeŞim’in durumunu öğrenir. YeŞim’i yalnız bırakmayacaktır. Cansel’in uyarılarını umursamayan YeŞim hala Çınar’a ulaŞmaya çalıŞmaktadır. Çınar ise sonunda Toprak’ın izini bulur. Toprak’ın dönmemek üzere Ürgüp’e gittiğini öğrenen YeŞim mutluluktan havalara uçar. Ama mutluluğu uzun sürmeyecektir.

Çınar’ın Toprak’ın peŞinden gittiğini öğrendiğinde kahrolur. Fakat vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Sevdiği adamı kaybetmemek için Ürgüp’e gidecektir. Ürgüp büyük buluŞmaya hazırlanmaktadır.

Kayseri’den İstanbul’a gelen ve iŞ dünyasında hızla yükselen baŞka bir ailenin ise zor günler geçiren TaŞkıran ailesinin kaderini etkilemesi de diziyi ilginç ve çekici kılan baŞka bir yön olarak belirginleŞiyor.