MaraŞ otu Hakkında biLgi

Son zamanlar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanımı artan otun
özelliği insanda uyuŞturcu bir özellik göstermesidir. Gaziantep
yöresinde her yerde kolayca yetiŞen bu ot sigara gibi alıŞkanlıkta
yapmakta. ‘MaraŞ otu’ adı verilen tütün yaprağından elde edilen bir toz,
sigara yerine bazen de sigara ile birlikte yaygın olarak kullanılıyor.
Bu toz Nicotiana Rustica Linn isimli, bir çeŞit tütün olan ve halk
arasında ‘deli tütün’ olarak bilinen bitkinin yapraklarından elde
ediliyor.
MaraŞ Otu’nun zararlarına gelince bu ot sinirsel hücrelerde ve
sinirlerde kalıcı sorunlar çıkarmakta ve akciğer geliŞimini etkilemekte.
Bununla birlikte akciğere bağlı diğer hastalıkları tetiklemektedir.