Meme iltihabı nedir kendiliğinden geçebilir mi

Meme iltihabı nedir?

TıkanmıŞ süt kanallarının yada mikroorganizmaların neden olduğu bir
hastalıktır. Belki de anneler için en rahatsız edici durumdur meme
iltihabı. AteŞ, halsizlik, yorgunluk, memede ağrı ve kızarıklık gibi
belirtileri vardır.

Meme iltihabının nedenleri nelerdir?

Mastit bebeğini emziren-emzirmeyen her 20 anneden birinde görülür.
Enfeksiyon, genellikle meme baŞında bulunan çatlaklardan süt kanallarına
doğru yayılır. Emzirmeyen annelerde göğüslerin ŞiŞmesi de mastite yol
açabilir. Diğer nedenler arasında, emzirme yoluyla göğüslerin yeterince
boŞaltılamaması hastalıklara karŞı azalan direnç sayılabilir. Nitekim
yeni doğum yapmıŞ annelerin çoğu aŞırı bir yorgunluk ve stres
altındadırlar ve yeterince beslenememektedirler.

Meme baŞlarının hassaslığı nedeniyle ilk doğum yapan annelerde mastit
biraz daha sık görülür, ne var ki bu ikinci, üçüncü doğumlardan sonra
görülmeyeceği anlamına gelmez.

Mastitin en sık görüldüğü dönem, doğumdan sonra 10-28. günler
arasıdır.

Mastit olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Genellikle soğuk algınlığı geçiriyor gibi hissedersiniz. Belirtiler
arasında, bir yada iki göğüste kızarıklık, sertlik, sıcaklık, ağrı, ve
enfeksiyon olan süt kanallarında ŞiŞlik sayılabilir. AteŞ ve halsizlik,
durumun daha ciddi olduğunu düŞündürür.

Mastit, birden fazla sayıda olabilen bir durumdur, ama aynı anda iki
göğüste birden geliŞmez.

Bu durumda ne yapılmalı?

Hemen doktorunuzla görüŞün. Muhtemelen antibiyotik tedavisine
baŞlanacaktır. Bu durumda emziriyorsanız, kullandığınız ilaçların bebeğe
zarar vermeyeceğini özellikle açıklığa kavuŞturun. Antibiyotik etkisi
baŞlar baŞlamaz, belirgin bir rahatlama hissedeceksiniz.

Mastit sırasında bebeğimi emzirebilir miyim?

Evet. Mastit sırasında emzirmek, çok acı verir. Ancak, gerek biran
önce iyileŞmek, gerekse süt kanallarınızın boŞalarak yeni tıkanıklıklar
olmaması ve sütünüzün kesilmemesi için emzirmeniz gerekir. Emzirmeden
bir kaç dakika önce sıcak kompres, acı duymanızı bir ölçüde azaltır.

Eğer bebeğiniz emerek iltihaplı göğsünüzü tam boŞaltamıyorsa, yada
aŞırı acı hissi nedeniyle emziremiyorsanız, göğsünüzü bir süt pompasıyla
boŞaltmanız gerekir. Sağdığınız sütü biberonla bebeğinize
verebilirsiniz. şunu hiç unutmayın, göğsünüzü boŞaltmak için en iyi
pompa, bizzat bebeğinizdir!

Hasta göğüsten emme sonucu bebeğim hastalanabilir mi?

Hayır! Zaten sizi hasta eden mikroplar, muhtemelen bebeğinizin ağzı
yoluyla bulaŞmıŞtır, ve kendi mikroplarının ona geri verilmesinin bir
zararı yoktur.

Mastit kendiliğinden geçebilir mi?

Mastit kendi haline bırakılırsa ilerler, ve daha ciddi sonuçlar –
komplikasyonlar – oluŞur. En sık görüleni meme absesidir, yoğun
antibiyotik tedavisi, belki de cerrahi yolla absenin boŞaltılması
gerekir. Bu durumda bebeğiniz sizi ememez.

Çoğu zaman olduğu gibi, mastit de erken teŞhis edilirse, kolayca
tedavisi olan bir durumdur.