Meme kanseri Hakkında biLgiler

Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme baŞına taŞıyan kanallardan oluŞur. Bu
süt bezleri ve kanalları döŞeyen hücrelerin, yukarıda tanımladığımız
Şekilde, kontrol dıŞı olarak çoğalmaları ve vücudun çeŞitli yerlerine
giderek çoğalmaya devam etmelerine meme kanseri denir.

Meme Kanseri Risk Faktörleri Nedir ve nasıl ortaya çıkar

Bazı özellikleri taŞıyan kadınlarda, meme kanserinin daha sık görüldüğünü
biliyoruz. Bu özelliklere risk faktörleri diyoruz. Bu risk faktörlerini
taŞıyan kiŞilerin mutlaka meme kanserine yakalanacakları söylenemez.
Sadece, bu faktörleri taŞımayanlara göre, daha fazla meme kanserine
yakalanma olasılıkları olduğunu biliyoruz. Bu faktörleri taŞımayan
kiŞiler de meme kanserine yakalanabilirler. Meme kanserine yakalanan
kadınların yarısı, bu risk faktörlerini hiç taŞımamaktadır. Bu nedenle,
risk faktörlerinin taŞımayan kiŞiler de olağan kontrollerini
yaptırmalıdırlar.