MevLid KandiLinde Geceyi NasıL ihya EdeLim

MevLid KandiLinde Geceyi NasıL ihya Ederim ?

Bütün
insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî
rahmet olan böyle yüksek Şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla
ŞereflenmiŞ bulunan biz müminlere ne mutlu!  Bu geceyi
vesile bilerek, O'na ümmet olmanın Şuuruna erebilmek,  Bu
gecenin manevî
zenginliğinden
istifâde etmek için en azından bir
Tesbih
Namazı kılalım,
bir
de
Hatm-i Enbiyâ yapalım.

O'na
ümmet olan
müminlere gevŞeklik yakıŞmaz.

Unutmayalım…

Alemlere
rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken,
yalnız mevlid
okumak, ilâhîler
söylemek ve kandil simidi dağıtmak
yeterli değildir, sadece bu geceyi yaŞamak yeterli değildir. Yüce
Allah'ın sevgisine, hoŞnutluğuna ve bağıŞlamasına ermenin yegâne yolu,
Peygamberimizin yolundan gitmektir…

 

 

"De ki: Allah'ı
seviyorsanız
bana
uyunuz ki,
Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağıŞlasın…" 

(Âl-i
İmrân,