Mikroenjeksiyon Nedir

Sperm hücrelerinin herhangi bir nedenle kadın yumurtasına
eriŞemediği veya yumurta zarını aŞamadığı erkek kısırlığı durumlarında
ise yeni bir tüp bebek yöntemi olan mikroenjeksiyon tekniği
kullanılmaktadır. Bu tekniğin ortaya çıkmasından önce Şiddetli erkek
kısırlığı durumlarında kullanılan ilaç tedavilerinin ve varikosel
ameliyatlarının etkinliği hiçbir zaman açık olarak ortaya
konulamamıŞtır. Günümüzde uzmanlar bu tedavilerin Şiddetli erkek
kısırlığı olarak nitelenen durumlarda yeri olmadığını ve artık
kullanılmaması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu durumlarda uygulanan
mikroenjeksiyon tekniği bu erkeklerin kaderini açık bir Şekilde
değiŞtirmiŞtir. İlk kez bu durumların tedavisi hücre düzeyinde
yapılmaktadır. Tek bir sperm hücresi kadından elde edilen yumurtanın
içerisine saç kılından daha ince bir iğne yardımı ile mikroskop altında
enjekte edilmekte ve döllenme sağlanmaktadır.

Bu teknik esas olarak üç değiŞik kategorideki bozukluğa hitap
etmektedir. Bunlar sperm sayısının ya da hareketliliğinin eksik olduğu
durumlar veya sperm Şekillerinin (morfoloji) bozuk olduğu durumlardır.
Mikroenjeksiyon uygulamalarında döllenme oranı sperm oranı ile iliŞkili
değildir. Menide birkaç tane sperm hücresi bulunduğu durumlarda dahi
döllenme oranı değiŞmemektedir (% 70 – 80). Bu teknik ile birkaç sperm
hücresi ile dahi gebelik elde edilebilmektedir. Sperm hücrelerinin
hareketliliğinin yetersiz olduğu durumlarda ise bu teknikle spermlerin
yumurta zarını aŞmaktaki zorluğuna çare bulunabilmektedir. Sperm
Şekillerinin bozuk olmasının bir kısırlık nedeni olduğu bu durumlarda
yapılan tüp bebek uygulamalarında dahi döllenmenin olmadığı veya
döllenme oranının çok düŞük olduğu uzun yıllardır bilinmektedir.
Mikroenjeksiyon tekniği uygulamalarında sperm Şekilleri döllenme ve
gebelik oranları üzerinde olumsuz etki göstermemektedir. Yumurta bir
tüp (pipet) yardımı ile emilerek sabitleŞtirilmekte. Sperm ince cam
iğne ile yumurta içine enjekte edilmektedir. İki gün sonra döllenmiŞ
yumurta (embriyo) rahim içine yerleŞtirilmektedir.