Mİ’RAC GECESİ DUASI

Mİ'RAC GECESİ DUASI

Mi'rac gecesi, Resûl-i
Ekrem Efendimiz'in
gökleri aŞıp Sidretü'l-müntehâ'ya ulaŞtığı kudsi gecedir. Böyle mukaddes
gecenin
ihyâsı Şüphesiz ki diğerleri gibi kaza ve nafile namazlar kılıp duâlar
etmekle,
günahlarına tevbe, istiğfarda bulunup İslami hayatta sebat dilemekle
olur.

İbrahim Aleyhiselam'ın
tavsiye ettiği bir duâ
da bu gecenin özel duâsı sayılır.

Resûl'ü Ekrem Efendimiz
Mi'rac gecesinde
İbrahim Aleyhisselâm'ı görmüŞ, sohbet sırasında ondan Şu sözleri
dinlemiŞti:

-Ya Resûlâllah,
cennet'in ağaçları,

"Sübhanallahi
velhamdülillâhi, ve lâ ilâhe
illâllahü vallahü ekber. Velâ havle, velâ kuvvete illâ
billâhi'l-aliyyi'l-azim."

Yani: " Kim Mi'rac
Gecesinde bu kelimeleri çok
söyler, bu duâyı çok okursa, o kadar çok Cennet ağacı dikmiŞ olur,
cennet
meyvesi yiyebilir.