Miraç Kandili 2018

İçindekiler

13 Nisan 2018 Cuma günü , ilahi lütuf ve bereketler barındıran, hikmet ve muştularla gelen Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek kandilin yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki emanı güçlendiren; milletimiz, ümmetimiz ve insanlık âlemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyor, bütün müminlerin Miraç Kandilini tebrik ediyorum.

 

Girdiğimiz Mübarek Aylarda Feyzinden istifade edeceğimiz Miraç Kandili Tüm isLam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorm.

Bu güzel geceyi nasıl ihya edeceğim diyenler olursa, Rabbim yaptığımız yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul ve makbül buyursun inşALLAH.

Miraç anlamı Yükseliş olan bir kelimedir ve Peygamberimiz Hz. MUHAMMED Mustafa (S.A.V) hazretleri bu mübarek 3 aylarda ve Miraç kandili bu günlerde arınmamızı istemiştir.Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede peygamberleri Muhammed’ in, Mekke’ deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail’in bile giremediği Sidretül Münteha’yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar.

 

Miraç Kandili müslüman kardeşlerime, Hadislerde verilen bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.v), Kâbe’de Hatim’de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib’in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yardı, kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlı binege bindirilerek Beytü’l-Makdis’e getirildi. Burada Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa ve diger bazı Peygamberler tarafından karşılandı. Hz. Peygamber (s.a.v) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırmış.

 

Bu Güzel Mübarek Gecede Yapacağımız Her Dua ALLAH’a el açıp yakaralım ki kalbimiz iman ile dolsun inşALLAh Amin ..

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun.