Mirac KandiLi Hakkında biLgiler

Miraç Kandili (Arapçaلیلة المعراج, Farsça: شب معراج),

İslampeygamberleri Muhammed'in(s.a.v.), Mekke´deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki
Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aŞarak,
Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına
ulaŞtığına inanırlar.
Bu olaya miraç ya da göğe çıkıŞ denir.

dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir.
Müslümanlar bu gecede hazreti

Miraç gecesindeki yolculuğun ruhsal bir deneyim olduğu tezine karŞı Schimmel gibi bazı araŞtırmacılar ayette kulunun ruhuyla
değil, ‘kuluyla birlikte’ seyahat ettiği belirtilmesini sunmuŞtur. Bazı
İslam âlimleri de Burak adlı bineğin kullanılmasını Miraç'ın tamamen
ruhsal bir deneyim olamayacağına kanıt olarak göstermiŞlerdir.

Miraç’ta kendisine sunulan Şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt
bardağını tercih ederek sütü içmiŞtir. Bu sebeple Anadolu'da çoğu yerde
bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı
yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtırlır. Konya'da bu geceye “süt gecesi” de
denilmektedir.

BeŞ vakit namaz,
bu gecede farz kılınmıŞ, Bakara suresinin iman esaslarını ve dua
cümleleri içeren son 2 ayeti tebliğ edilmiŞ ve Şirk
Bu günde genelde Müslümanlar dua eder, tesbih çeker ve Yasin suresini
okurlar. Veya Camilerdeki Programlarda yer alirlar.

koŞmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiŞtir.

Bu olayın bahsi İslam'ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde
geçer. "Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye
(Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız
Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O,
gerçekten iŞitendir, görendir." (İsra :1)