MüezzinLik NasıL YapıLır

Müezzinlik (Türkçe YazılıŞıyla)

iLk Önce Ezan Bittikten Sonra EdiLecek Dua
EZAN DUASI
Allahümme rabbe hazihid da’vetit taammeh

vessalatil gaimeh ati seyyidina Muhammedenil
vesilete vel fazilete vedderaceter rafiah vebeashü magamem mahmudenillezi
veatteh inneke la tuhliful miad birahmetike ya erhamerrahimin.

ve
KAMET
Allahu Ekber Allahu Ekber
Allahu Ekber Allahu Ekber
EŞhedü ellâ ilahe illallah
EŞhedü ellâ ilahe illallah
EŞhedü enne Muhammederrasülullah
EŞhedü enne Muhammederrasülullah
Hayya alassalâti
Hayya alassalah
Hayya alel felahi
Hayya alel felah
Gad gametissalatü
Gad gametissalah
Allahu Ekber Allahu Ekber
La ilahe illallah
farz namazı
bittikten sonra
Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel
ikram
Ala rasülina salavat
Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe
illallahu vallahu ekber ve la havle ve la guvvete illa
billahil aliyyil azim
Cemaat Ayetel Kursi Okuduktan Sonra
Zül celali sübhanallah
Zül kemalil hamdülillah
Zül gudratillahu ekber
La ilahe
illallahu vahdehu la Şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve
hüve ala külli Şey’in gadir
AllahümmahŞurna fi zümratissalihinNamaz Ve Dua Bittikten Sonra ;

Alarasülina salavat