10 Kasım atatürk mustafa kemal gazi sozleri sözü

» Biz Türkler ruhen demokrat doğmuŞ bir milletiz.

» Gerçi bize milliyetçi, derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, iŞbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

» Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuŞ bir milletiz.

» Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaŞayabilir.

» Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değiŞmeyen hakikat insanı ŞaŞırtacak bir nitelik alır.

» Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.

» Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

» Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

» Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İŞte parola budur.

» Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

» Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük iŞler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

» Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluŞu için çalıŞan kimseleri ve kurullan zorluk karŞısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

» Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İŞte parola budur.

» Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuŞ bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüŞü, yorulmak bilmez çalıŞkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

» Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.