Namaz Nasıl Kılınır

Namaz Nasıl Kılınır?

Bilindiği gibi namazlar farz, vacib,
sünnet ve müstahab
kısımlarına ayrılmakta ve ikiŞer, üçer, dörder rekatlı
bulunmaktadır.
Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına,
vaciblerine,
sünnetlerine ve adabına riayet edilerek KıLınır.