Namaz Nasıl Kılınır öğle

Öğle Namazı
Öğle namazının ilk dört rekat sünnetinin evvelki iki
rekatı,
tam sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır.
Yalnız bunda
niyet “Bugünkü öğle
namazının ilk sünnetine”
diye
yapılır. Bir de bunda ikinci rekattan sonraki oturuŞ,
son oturuŞ
değil, birinci oturuŞ (ka’de) olduğundan bu oturuŞta
yalnız “Tahiyyat” okunur.
Sonra “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkılır.
Yalnız
Besmele, Fatiha ve bir mikdar da Kur’an okunarak
yukarda bildirildiği
Şekilde, rükû ve secde yapılır. Ondan sonra dördüncü
rekat için “Allahu
Ekber
” denilerek ayağa kalkılır. Bunda da
yalnız
besmele ile Fatiha ve bir mikdar da Kur’an okunarak
yine bildirildiği
gibi, rükû ve secdelere varılır. Sonra oturulur; bu
oturuŞ son
ka’dedir. Bunda da Tahiyyat okunduktan sonra, Salli ve
Barik,
Rabbena atina duaları tamamen okunup, yazdığımız
Şekilde, iki
tarafa selam verilir. Böylece bu dört rekat sünnet
kılınmıŞ olur.

Öğle Namazının Dört
Rekat Farzına Gelince:
Sünnetten
sonra namaza aykırı bir iŞ yapmadan ayağa kalkılır.
İkamet getirilir.
O günkü öğle namazının farzını kılmaya niyet edilir.
Eller yukarıya
kaldırılarak “Allahu Ekber” diye tekbir alınır.
İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi
kılınır.
Ancak bu iki rekattan sonraki oturuŞ, birinci ka’de
olduğundan
bunda yalnız “Tahiyyat” okunur. Ondan sonra “Allahu
Ekber”
denilerek
üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha
okunur. Anlatıldığı
gibi rükû ve secdelere varılır. Sonra “Allahu
Ekber”
“Tahiyyat” okunduktan sonra “Salli
ve Barik, Rabbenâ âtinâ”
duaları okunur ve iki
tarafa
selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiŞ olur.
diyerek
dördüncü rekata kalkılır. Besmele ile yalnız Fatiha
suresi okunarak
rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu oturuŞ
son ka’dedir.
Bunda

Öğlenin
farzında okunacak ayetler, sabah namazında okunacak
mikdardan
daha az olur.

Öğlenin Son İki
Rekat Sünnetine Gelince:
Bu
da, “Bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya”
diye
niyet edilip tamamen sabah namazının sünneti gibi
kılınır. Bu
son sünneti dört rekat kılmak müstahabdır. O zaman ya
her iki
rekatta bir selam verilir veya dört rekatın sonunda
selam verilir.
Dört rekat sorumda selam verilince, ilk oturuŞta
yalnız “Rabbena
atina” duası okunmaz. Üçüncü rekat için tekbir
alınarak ayağa
kalkınca yine “Sübhaneke” okunur. Sonra bu son iki
rekat evvelki
iki rekat gibi kılınır.

Yalnız baŞına namaz kılan kimse, öğle
namazlarının hem sünnetlerinde, hem de farzında
kıraati, tekbirleri,
tesbih ve tahmidleri gizlice yapar.