NasıL UyurSunuz

Beraberliğinizi mutlu bir sonla noktaladınız ve artık evlendiniz. Evli bir çift olarak mutlu olduğunuz günler olduğu gibi küçük atıŞmalar ve tartıŞmalar yaŞayabilirsiniz. Bulunduğunuz durumu yansıtma durumunuz ne olursa olsun uyku sırasında farkında olmadan kendinizi ele verirsiniz.

DüŞününce çok güzel bir olay aslında, eŞinizle tartıŞtınız ve ne yapacağınızı ifade edemiyorsunuz ama uyurken ifade ediyorsunuz.
Yatarken yüz yüze uyumanız beraberliğinizde sorun olmaması anlamını taŞır. Demekki mutlu bir çiftsiniz.
Uyurken çiftlerden birinin sırtı dönük diğeri sarılıyorsa yine mutlu ve içten bir çiftsiniz demektir. Genelde sırt dönen kadın olur sarılan erkek ama güvenli uyuma Şeklidir. Özverisi fazla olan kadın ise terside olabilir.
Evliliğin ilk dönemlerinde genelde yüz yüze ve sarılarak uyur çiftler sevgilerini zirvede yaŞar gibi. GeçmiŞ yıllara meydan okuyan çiftlere rakip.
EŞinin kolunun üzerinde baŞı omzuna dayanmıŞ bir Şekilde uyuyan çiftler de iliŞkilerinde uyumlu çiftlerdir.
Fakat eŞinin yardımına ihtiyacı olan bayanlarda bu Şekilde uyuyabilir.
Ayrı ayrı uyuyan çiftlerin beraberliklerini tekrar gözden geçirmeleri gerekir. Beraberlikleri sıkıntı veren ve monoton bir hale gelen çiftler sırt sırta veya ayrı ayrı uyumayı tercih ederler.