Nasrettin Hoca evlenmeye niyetlenir

Nasrettin Hoca evlenmeye niyetlenir. EŞ-dost bir hatuncağızı öve öve öve
göklere çıkarırlar.
-şöyle huylu!
-Böyle soylu!
-Dünyalar güzeli… Hoca nın gönlünü çelerler. Evlenirler. Zifaf gecesi
yüz görümlüğünü veren Hoca, gelinin duvağını kaldırır. Aman Allah ım!
Çirkin bir gelin.
Gelin hanım, kocasına sadakatim göstermek için:
-Hoca efendi, akrabalarından kime görüneyim, kime görünmeyeyim? diye
sorar.
Hoca ŞaŞkın:
-Aman hatun, bana görünme de kime görünürsen görün… der.