SohbetciLeriz.com Cevaplı Bilmeceler Forum SohbetciLeriz Nazar Suresi Duası | SohbetciLeriz.com

Nazar Suresi Duası

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karŞı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) Şu âyetleri okurdu:

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ
semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil
âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı iŞittikleri zaman az kaldı seni
gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa
Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)

Yine bazı eserlerden öğrendiğimize göre Resûl-i Ekrem Efendimiz,
torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ
okurlarmıŞ. Bu duâyı Şu Şekilde tesbit etmiŞ bulunmaktayız:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli Şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü Şeytandan, zararlı Şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Sohbetcileriz Forum | NazRa & Duhan | Cevaplı Bilmeceler | Sam 2 indir | Forum Sohbetcileriz | RSS © 2009 – 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.